Nápověda pro HP LaserJet 5100 Printer series

background image

hp LaserJet 5100

použití

background image
background image

tiskárny hp LaserJet 5100, 5100tn
a 5100dtn series

příručka pro uživatele

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714

Autorská práva a licence

Copyright Hewlett-Packard
Company 200

2

Všechna práva vyhrazena. Kromě
případů vymezených zákony o
autorských právech a popsaných
níže je bez předchozího
písemného oprávnění zakázáno
kopírování, úpravy nebo
překládání.

Uživatel tiskárny
Hewlett-Packard, které se týká
tato uživatelská příručka, je
oprávněn: a) zhotovovat výtisky
této uživatelské příručky k
OSOBNÍMU nebo k INTERNÍMU
použití v rámci SPOLEČNOSTI,
pro které platí zákaz dalšího
prodeje a jakékoli další
distribuce; b) umístit
elektronickou kopii této
uživatelské příručky na server v
síti při dodržení podmínky, že
přístup k této elektronické kopii je
omezen na OSOBNÍ a INTERNÍ
použití uživateli tiskárny
Hewlett-Packard, které se týká
tato uživatelská příručka.

Číslo publikace
Q1860-online

Záruka

Údaje uvedené v tomto
dokumentu mohou být změněny
bez předchozího upozornění.

Hewlett-Packard neposkytuje
žádné záruky ohledně tohoto
materiálu.
HEWLETT-PACKARD
SPECIFICKY NEPOSKYTUJE
IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI A
ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL.

Hewlett-Packard neodpovídá za
žádné přímé, nepřímé, náhodné
ani následné škody související s
poskytováním nebo používáním
tohoto materiálu.

Ochranné známky

PostScript je ochranná známka
společnosti Adobe Systems
Incorporated.

Arial je v USA registrovaná
ochranná známka společnosti
Monotype Corporation.

Microsoft, Windows a Windows
NT jsou v USA registrované
ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.

HP-UX® Vydání 10.20 a vyšší,
vydání 11.00 a vyšší (v konfiguraci
32- i 64-bitů) na všech počítačích
HP 9000 jsou značkové výrobky
sdružení Open Group UNIX 95.

E

NERGY

S

TAR

je v USA

registrovaná ochranná známka
US EPA.

Edition 2, 6/2002

background image

CSWW

iii