HP LaserJet 5100 Printer series - Čištění tiskárny 

background image

Čištění tiskárny

Abyste zachovali kvalitu tisku, postupujte podle pokynů k čištění (na
následující straně) při každé výměně zásobníku toneru nebo pokud
nastanou problémy s kvalitou tisku. Udržujte tiskárnu mimo dosah
prachu a nečistot.

Očistěte vnějšek tiskárny hadříkem namočeným ve vodě.

Očistěte vnitřek tiskárny suchým netřepivým hadříkem.

Upozornění

Nepoužívejte na tiskárně ani v jejím okolí čistící prostředky na bázi
čpavku.

Při čištění tiskárny se nedotýkejte prsty posunovacího válečku (černý
gumový váleček, který se nachází pod zásobníkem toneru). Mastnota
na válečku může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Obrázek 20 Umístění posunovacího válečku – nedotýkejte se!

background image

CSWW

Kapitola 3: Údržba tiskárny

75

Čištění tiskárny

Před čištěním tiskárny ji vypněte a
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

1 Otevřete horní víko a vyjměte

zásobník toneru.

VAROVÁNÍ!

Nesahejte příliš daleko do tiskárny.
Oblast kolem fixační jednotky může být
horká!

Upozornění

Abyste zabránili poškození zásobníku
toneru, nevystavujte jej světlu na více
než několik minut.

2 Suchým netřepivým hadříkem otřete

nečistoty z podávacích lišt
(vystínováno).

Poznámka

Pokud vám toner potřísní oděv, otřete jej
suchým hadříkem a oděv vyperte ve
studené vodě. (Horkou vodou se toner
zapere do látky.)

3 Zeleným držadlem zdvihněte

přístupové desky pro papír a otřete
nános suchým netřepivým hadříkem.

4 Uzavřete přístupové desky pro papír,

vrat´te zásobník toneru na své místo,
zavřete horní víko, zasuňte napájecí
kabel do zásuvky a zapněte tiskárnu.

background image

76

Kapitola 3: Údržba tiskárny

CSWW

Používání čisticí stránky tiskárny

Objevují-li se kaňky toneru na přední nebo zadní straně vašich
tiskových úloh, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Na ovládacím panelu tiskárny proveďte následující:

1 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví

   .

2 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví

   !  .

3 Stisknutí tlačítka

[Zvolit]

vytiskněte čistící stránku.

4 Čistící postup dokončete podle pokynů na čistící stránce.

Poznámka

Aby měla čistící stránka správnou účinnost, použijte papír určený ke
kopírování (nikoli kancelářský nebo hrubý papír).

Může být nezbytné generovat čistící stránku vícekrát. Po vyčištění
toneru v tiskárně se na černém pruhu stránky objeví lesklá černá
místa. Pokud se objeví bílá místa na černém pozadí, vytiskněte čistící
stránku znovu.

K zajištění dobré kvality tisku s určitými druhy papíru použijte čistící
stránku při každé výměně zásobníku toneru. Pokud je čistící stránka
zapotřebí často, vyzkoušejte odlišný druh papíru.

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

77

4