HP LaserJet 5100 Printer series - Provádění bězné údrzby 

background image

Provádění běžné údržby

Pro zajištění optimální kvality tisku vás tiskárna vyzve, abyste provedli
běžnou údržbu každých 150 000 stránek. Když se na ovládacím
panelu zobrazí zpráva

 =4   , je třeba

zakoupit sadu pro provádění údržby a nainstalovat nové součástky.
Abyste zjistili, kolik stránek tiskárna již vytiskla, vytiskněte konfigurační
stránku (viz strana 109).

Chcete-li objednat soupravu pro údržbu tiskárny, kontaktujte
autorizovaného poskytovatele servisu a podpory HP. (Viz leták
věnovaný telefonické pomoci, který je součástí tiskárny.)

Souprava obsahuje:

fixační jednotku

posunovací váleček

podávací válečky

nezbytné pokyny

Další informace o použití soupravy pro údržbu tiskárny získáte v
pokynech dodaných se soupravou.

Poznámka

Souprava pro údržbu tiskárny je spotřební materiál a nevztahuje se na
ni záruka ani servisní dohody.

background image

CSWW

Kapitola 3: Údržba tiskárny

71