HP LaserJet 5100 Printer series - Pokračování v tisku kdyz dochází toner 

background image

Pokračování v tisku když dochází toner

Dochází-li toner, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva

 !' .

Objeví-li se zpráva

 !' , ale tiskárna je nadále v tisku,

znamená to, že

 !'  je nastaveno na  

(výchozí nastavení).

Když tiskárna zjistí, že dochází toner a zastaví se, znamená to, že

 !'  je nastaveno na . Chcete-li pokračovat v

tisku, stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

.

Na displeji tiskárny bude zpráva

 !'  zobrazena tak

dlouho, dokud nevyměníte zásobník toneru.

Zvolte

 !'   nebo !' 

  v nabídce Konfigurace na ovládacím panelu

(strana B-14).

background image

CSWW

Kapitola 3: Údržba tiskárny

73

Redistribuce toneru

Pokud se na výtisku objevují vybledlá nebo světlá místa, znamená to,
že dochází toner. Tiskovou úlohu můžete dočasně zlepšit redistribucí
toneru. Pomocí následujícího postupu můžete dokončit současnou
tiskovou úlohu před výměnou zásobníku toneru.

1 Otevřete horní víko.

2 Vyjměte zásobník toneru z tiskárny.

VAROVÁNÍ!

Nesahejte příliš daleko do tiskárny.
Oblast kolem fixační jednotky může být
horká!

Upozornění

Abyste zabránili poškození zásobníku
toneru, nevystavujte jej světlu na více
než několik minut.

3 Otáčejte zásobníkem toneru a mírně

jím potřásejte ze strany na stranu tak,
aby se toner přemístil.

Poznámka

Pokud vám toner potřísní oděv, otřete jej
suchým hadříkem a oděv vyperte ve
studené vodě. (Horkou vodou se toner
zapere do látky.)

4 Vložte zásobník toneru zpět do

tiskárny a zavřete horní víko.

Pokud je výtisk i nadále světlý,
nainstalujte nový zásobník toneru.
(Řiďte pokyny dodávanými s novým
zásobníkem toneru.)

background image

74

Kapitola 3: Údržba tiskárny

CSWW