HP LaserJet 5100 Printer series - Zásady HP pro zásobníky toneru vyráběné jinými výrobci 

background image

Zásady HP pro zásobníky toneru vyráběné
jinými výrobci

Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání nových
nebo recyklovaných zásobníků od jiných výrobců. Nejedná se o
výrobky společnosti HP a společnost HP nemůže nijak ovlivňovat
nebo kontrolovat jejich kvalitu.

Upozornění

Veškerá poškození způsobená zásobníky toneru od jiných výrobců
než-li Hewlett-Packard nejsou krytá zárukou HP ani servisními
smlouvami.

Při instalaci nového zásobníku toneru HP se řiďte pokyny v příručce
pro zahájení práce. Při výměně tiskového zásobníku HP a recyklaci
použitého zásobníku se řiďte pokyny dodávanými s novým
zásobníkem toneru.