HP LaserJet 5100 Printer series - Konfigurační stránka 

background image

Konfigurační stránka

Použijte konfigurační stránku ke kontrole aktuálního nastavení
tiskárny, k odstraňování problémů tiskárny a ověření instalace
doplňkového příslušenství, jako např. paměti (DIMM), zásobníků
papíru a jazyků tiskárny.

Poznámka

Je-li nainstalována karta pro tiskový server HP JetDirect, vytiskne se
také konfigurační stránka JetDirect.

Návod k vytištění konfigurační stránky:

1 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví

NABÍDKA INFORMACE

.

2 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví

KONFIGURACE TISKU

.

3 Stiskněte tlačítko

[Zvolit]

a vytiskněte konfigurační stránku.

Obrázek 23 je ukázkou konfigurační stránky. Čísla na ukázce
odpovídají číslům v tabulce. Obsah konfigurační stránky může být
různý v závislosti na tom, které možnosti jsou právě nainstalovány v
tiskárně.

Obrázek 23 Vzorová konfigurační stránka

1

2

3

7

4

5

6

background image

110

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

1

Informace o tiskárně

Uvádí sériové číslo, IP adresy, počet stran a další
informace týkající se tiskárny.

2

Záznam chyb

Uvádí počet záznamů, maximální počet zobrazitelných záznamů
a poslední tři záznamy. Druhá strana záznamu chyb je stránka
výrobce. Na této straně jsou uvedeny informace, jež mohou
sloužit pracovníkům Zákaznického oddělení společnosti HP při
řešení možných problémů tiskárny.

3

Nainstalované provozní

jazyky a možnosti

Uvádí všechny nainstalované jazyky tiskárny (jako např. PCL a
PS) a dále doplňky nainstalované v jednotlivých zásuvkách
DIMM a v zásuvce EIO.

4

Pamět´

Uvádí informace o paměti tiskárny, PCL Driver Work Space
(DWS), vyrovnávání V/V a ukládání zdroje.

5

Zabezpečení

Uvádí stav bloku ovládacího panelu tiskárny, heslo ovládacího
panelu a diskové jednotky.

6

Zásobníky papíru a

možnosti

Uvádí nastavení formátu pro všechny zásobníky a doplňková
zařízení pro zpracování papíru, která jsou nainstalována.

7

Úroveň toneru

Uvádí grafické znázornění množství toneru zbývajícího v
zásobníku.

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

111