HP LaserJet 5100 Printer series - Mapa nabídek

background image

Mapa nabídek

Chcete-li zjistit aktuální nastavení nabídek a položek ovládacího
panelu, vytiskněte mapu nabídek ovládacího panelu:

1 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví

NABÍDKA INFORMACE

.

2 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Položka]

dokud se neobjeví

VYTISKNOUT MAPU NABÍDEK

.

3 Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

vytiskněte mapu nabídek.

Mapu nabídek můžete uschovat v blízkosti tiskárny pro budoucí
potřebu. Obsah mapy nabídek může být různý v závislosti na tom, které
možnosti jsou právě nainstalovány v tiskárně. (Mnoho hodnot lze
přepsat v ovladači tiskárny nebo v softwarové aplikaci.)

Kompletní seznam položek a hodnot ovládacího panelu, viz
stránka B-1. Informace o provádění změn nastavení ovládacího
panelu, viz stránka 15.

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

109