HP LaserJet 5100 Printer series - Seznam typů písma PCL nebo PS  

background image

Seznam typů písma PCL nebo PS

Seznamy typů písma uvádějí, které typy písma jsou právě
nainstalovány v tiskárně. (Seznam typů písma také uvádí rezidentní
písma na doplňkovém pevném disku nebo flashovém modulu DIMM.)

Návod k vytištění seznamů typů písma PCL nebo PS:

1 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví

NABÍDKA INFORMACE

.

2 Stiskněte opakovaně tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví

VYTISKNOUT SEZNAM PÍSMA PCL

nebo

VYTISKNOUT SEZNAM PÍSMA PS

.

3 Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

vytisknete seznam typů písma.

Seznam typů písma PS uvádí nainstalované typy písma PS a jejich
ukázky. V následující části jsou uvedeny informace, které naleznete
na seznamu typů písma PCL:

Písmo uvádí jména typů písma a jejich ukázky.

Rozteč/Bodová velikost vyznačuje rozteč nebo bodovou velikost
písma.

Pořadí výstupu (Escape) (programovací příkaz PCL) slouží k volbě
požadovaného typu písma. (Viz legendu v dolní části seznamu typů
písma.)

Poznámka

Podrobné pokyny pro používání příkazů tiskárny při volbě písma u
aplikací DOS, viz stránka D-7.

Č. písma je číslo, podle kterého se vybírají typy písma na ovládacím
panelu tiskárny (nikoli v softwarové aplikaci). Nezaměňujte č. typu
písma a IČ typu písma, které je popsáno níže. Toto číslo vyznačuje
zásuvku DIMM, ve které je písmo uloženo.

SOFTWAROVÉ: Zavedené typy písma, které jsou v tiskárně
rezidentní tak dlouho, dokud nezavedete jiné typy písma a
nenahradíte je, nebo dokud nevypnete tiskárnu.

VNITŘNÍ: Typy písma, které jsou v tiskárně uloženy trvale.

IČ písma je číslo, které přidělíte softwarovým typům písma při jejich
zavádění prostřednictvím softwaru.

background image

112

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

background image

CSWW

Parametry

A-1

A