HP LaserJet 5100 Printer series - Odstraòování uvíznutí papíru

background image

Odstraňování uvíznutí papíru

Objeví-li se na ovládacím panelu tiskárny zpráva o uvíznutí papíru,
podívejte se, není-li uvíznutý papír na zobrazených místech
(Obrázek 21) a poté postupujte podle pokynů pro odstraňování
uvíznutí papíru. Může být nezbytné zkontrolovat i jiná místa, než jsou
místa uvedená ve zprávě o uvíznutí papíru. Není-li místo uvíznutí papíru
na první pohled zřejmé, podívejte se nejdříve do oblasti horního víka.

Při odstraňování uvíznutí papíru dávejte pozor, abyste papír neroztrhli.
Pokud v tiskárně ponecháte malý kousek papíru, může dojít k dalšímu
uvíznutí papíru. Dochází-li k uvíznutí papíru často, viz stránka 84.

Poznámka

Zpráva o uvíznutí papíru se také může objevit, když jsou otevřená zadní
dvířka.

Abyste odstranili zprávu o uvíznutí papíru, musíte otevřít a znovu zavřít
horní víko tiskárny.

Uvíznutí papíru může nastat v následujících místech:

Obrázek 21Místa uvíznutí papíru

Poznámka

Po uvíznutí papíru může v tiskárně zůstat nezafixovaný toner, ale po
vytištění několika listů se odstraní.

Oblasti výstupu

(horní a zadní)

Přejděte na stránku 81.

Oblast horního víka

Přejděte na
stránku 80.

Oblasti vstupních

zásobníků

Přejděte na
stránku 79.

Doplňkový

duplexor

Přejděte na
stránku 82.

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

79