HP LaserJet 5100 Printer series - Řešení častých uvíznutí papíru 

background image

Řešení častých uvíznutí papíru

Dochází-li k uvíznutí papíru často, zkuste následující postup:

• Zkontrolujte všechna místa uvíznutí papíru. Je možné, že někde v tiskárně

je uvíznutý kousek papíru. (Viz stránka 78.)

• Zkontrolujte, zda je papír správně vložen do zásobníků, zda jsou zásobníky

správně nastaveny na vložený formát papíru a zda nejsou příliš plné. (Viz
část o vkládání papíru od stránky 30.)

• Zkontrolujte, zda jsou všechny zásobníky a příslušenství na manipulaci

papíru zcela zasunuty do tiskárny. (Je-li v průběhu tisku úlohy otevřené víko
zásobníku, může dojít k uvíznutí papíru.)

• Zkontrolujte, zda jsou všechna víka a dvířka zavřená. (Je-li v průběhu tisku

úlohy otevřené víko nebo dvířka, může dojít k uvíznutí papíru.)

• Zkuste tisknout do jiného výstupního zásobníku (stránka 26).

• Jednotlivé listy papíru mohou být slepeny. Ohněte dávku papíru, aby se

jednotlivé listy od sebe oddělily. Dávku nerozevírejte do vějíře.

• Tisknete-li z 1. zásobníku, zkuste vložit menší počet listů nebo obálek

najednou.

• Tisknete-li s doplňkovým duplexorem, přesvědčte se, zda je kabelová

schránka dostatečně usazena a zda je nainstalováno víko 2. zásobníku.

• Tisknete-li na malý formát (jako jsou kartotéční lístky), ujistěte se, že je

orientace papíru v zásobníku správná (stránka 52).

• Otočte dávku papíru v tiskárně. Zkuste také papír otočit o 180°.

• Zkuste otočit papír (jako jsou perforované formuláře nebo formuláře z

několika listů nebo štítky), aby procházely tiskárnou s odlišnou orientací
(stránka 46).

• Zkontrolujte kvalitu používaného papíru. Nepoužívejte poškozený nebo

nepravidelný papír.

• Používejte pouze takový papír, který splňuje parametry HP (stránky A-2

až A-14).

• Nepoužívejte papír, který už jednou prošel tiskárnou nebo kopírkou.

(Netiskněte na obě strany obálek, průhledných fólií, velínových papírů nebo
štítků.)

• Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny stabilní a splňuje specifikace tiskárny

(stránka A-18).

• Vyčistěte tiskárnu (stránka 74).

• Kontaktujte servisní středisko nebo poskytovatele autorizované podpory

HP a nechte provést údržbu. (Další informace naleznete na stránkách
podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

85