HP LaserJet 5100 Printer series - Odstraňování uvíznutí z doplňkového duplexoru 

background image

Odstraňování uvíznutí z doplňkového
duplexoru

Zjistěte, zda není papír uvíznutý na
následujících místech:

Oblast 2. zásobníku:

1 Vysuňte 2. zásobník z tiskárny.

2 Pomalu vytáhněte papír z tiskárny.

Přední část duplexoru:

3 Vpředu tiskárny uchopte přední část

duplexoru (použijte držadlo
uprostřed), vytáhněte jej přímo z
tiskárny a zdvihnutím jej vyjměte.

4 Pomalu vytáhněte papír z tiskárny.

5 Vrat´te přední část duplexoru a 2.

zásobník na svá místa.

Pokračování na následující straně.

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

83

Zadní část duplexoru:

6 Vzadu tiskárny vysuňte pomocí

držadel na obou stranách duplexoru
jeho zadní část až na doraz.

7 Pomalu vytáhněte papír z duplexoru.

Zadní víko duplexoru:

8 Otevřete zadní víko duplexoru.

9 Pomalu vytáhněte papír z duplexoru.

Po odstranění veškerého papíru z
duplexoru proveďte následující úkon:

10 Zavřete zadní víko duplexoru a

zasuňte jeho zadní část zpět do
tiskárny. Otevřete a zavřete horní
víko, abyste odstranili zprávu o
uvíznutí papíru.

Poznámka

Abyste zabránili dalšímu uvíznutí, ujistěte
se, že jsou všechna víka zásobníků na
svých místech.

background image

84

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW