HP LaserJet 5100 Printer series - Odstraňování uvíznutí z oblasti horního víka 

background image

Odstraňování uvíznutí z oblasti horního víka

1 Otevřete horní víko a vyjměte

zásobník toneru.

Upozornění

Abyste zabránili poškození zásobníku
toneru, nevystavujte jej světlu na více
než několik minut.

2 Zeleným držadlem zdvihněte

přístupovou desku pro papír.

3 Papír pomalu vytáhněte z tiskárny.

Dávejte pozor, abyste jej neroztrhli.

Poznámka

Dávejte pozor na nezafixovaný toner.
Je-li v tiskárně nezafixovaný toner, otřete
jej suchým netřepivým hadříkem
(stránka 74).

Je-li v tiskárně nezafixovaný toner, může
způsobit dočasné problémy s kvalitou
tisku. Po vytištění několika stran by měl
nezafixovaný toner z dráhy papíru
zmizet.

Pokud vám toner potřísní oděv, otřete jej
suchým hadříkem a oděv vyperte ve
studené vodě. (Horkou vodou se toner
zapere do látky.)

4 Zavřete přístupové desky pro papír,

vrat´te zásobník toneru na své místo a
zavřete horní víko.

Pokud se tím zpráva o uvíznutí papíru
neodstraní, znamená to, že je ještě v
tiskárně papír. Podívejte se, zda není
papír na jiném místě (stránka 78).

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

81