HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka EIO (5100tn/5100dtn)

background image

Nabídka EIO (5100tn/5100dtn)

Nabídky EIO (enhanced input/output) záleží na doplňkovém zařízení
nainstalovaném v zásuvce EIO tiskárny. Je li v tiskárně karta EIO pro
tiskový server HP JetDirect, můžete v nabídce EIO nakonfigurovat
základní parametry pro práci v síti. Tyto a další parametry lze také
nakonfigurovat v programu HP Web Jetadmin.

Nabídka EIO

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

SÍŤ CFG=NE

NE

ANO

NE

: nabídka JetDirect není k dispozici.

ANO

: objeví se nabídka JetDirect.

IPX/SPX=ZAP

ZAP

VYP

Zvolte, zda má být dávka protokolu IPX/SPX
(např. v síti Novell Netware) aktivována (zap.)
nebo deaktivována (vyp.).

DLC/LLC=ZAP

ZAP

VYP

Zvolte, zda má být dávka protokolu DLC/LLC
aktivována (zap.) nebo deaktivována (vyp.).

TCP/IP=ZAP

ZAP

VYP

Zvolte, zda má být dávka protokolu TCP/IP
aktivována (zap.) nebo deaktivována (vyp.).

ATALK=ZAP

ZAP

VYP

Zvolte, zda má být dávka protokolu Apple
EtherTalk aktivována (zap.) nebo deaktivována
(vyp.).

CFG IPX/SPX=NE

NE

ANO

NE

: nabídka IPX/SPX není k dispozici.

ANO

: nabídka IPX/SPX je k dispozici. V nabídce

IPX/SPX můžete specifikovat parametr typu
rámce ve vaší síti. Výchozí nastavení je

AUTO

,

při kterém se typ rámce automaticky nastaví a
omezí na zaznamenaný typ.

U karet pro Ethernet volby typu rámce zahrnují

EN_8023

,

EN_II

,

EN_8022

a

EN_SNAP

.

U karet pro volby typu rámce Token Ring zahrnují

TR_8022

a

TR_SNAP

.

V nabídce IPX/SPX pro karty Token Ring můžete
také specifikovat parametry směrování zdroje
NetWare, které zahrnují

SRC RT=AUTO

(výchozí),

VYP

,

SINGLE R

nebo

ALL RT

.

background image

B-20

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

CFG TCP/IP=NE

NE

ANO

NE

: nabídka TCP/IP není k dispozici.

ANO

: objeví se nabídka TCP/IP. V nabídce

TCP/IP můžete specifikovat

BOOTP=ANO

nebo

DHCP=ANO

, aby se parametry TCP/IP

automaticky zavedly ze serveru BOOTP nebo
DHCP při zapnutí tiskárny. Specifikujete-li

BOOTP=NE

a

DHCP=NE

, můžete ručně

nastavit zvolené parametry TCP/IP na ovládacím
panelu. Můžete ručně nastavit každý bajt adresy
IP (IP), Subnet Mask (SM), Syslog Server (LG) a
Default Gateway (GW). Například:

Tiskárna bude pracovat i přesto, že nebyla
zadána žádná IP adresa Syslog Server. Můžete
také ručně nastavit dobu časové prodlevy.

CFG LINK=NE

NE

ANO

NE:

nabídka konfigurace propojení

10/100Base-TX není k dispozici.

ANO

je možné nastavit ručně parametry

propojení 10/100Base-TX.

AUTO:

(Výchozí nastavení.) Tiskový server

se automaticky nakonfiguruje tak, aby se co
nejlépe přizpůsobil rychlosti sít´ového
propojení a režimu komunikace.

10T POLODUPLEX:

slouží k nastavení

tiskového serveru na poloduplexní provoz o
rychlosti 10 Mbps.

10T PLNODUPLEX:

slouží k nastavení

tiskového serveru na plnoduplexní provoz o
rychlosti 10 Mbps.

100TX POLODUPLEX:

slouží k

nastavení tiskového serveru na poloduplexní
provoz o rychlosti 100 Mbps.

100TX PLNODUPLEX:

slouží k nastavení

tiskového serveru na plnoduplexní provoz o
rychlosti 100 Mbps.

Nabídka EIO (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

192.0.0.192

Bajt 1

Bajt 2

Bajt 3

Bajt 4

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-21