HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka Informace

background image

Nabídka Informace

Tato nabídka obsahuje stránky s informacemi o tiskárně, na kterých
jsou uvedeny podrobné údaje o tiskárně a její konfiguraci. Chcete-li
vytisknout stránku s informacemi, vyhledejte požadovanou stránku a
stiskněte tlačítko

[Zvolit]

.

Nabídka Informace

Položka

Vysvětlivky

VYTISKNOUT

MAPU NABÍDEK

Mapa nabídek znázorňuje uspořádání a aktuální nastavení položek
nabídek ovládacího panelu. Další informace, viz strana 108.

VYTISKNOUT

KONFIGURACI

Konfigurační stránka uvádí aktuální konfiguraci tiskárny.

Je-li nainstalována karta pro tiskový server HP JetDirect (tiskárny
HP LaserJet 5100tn a 5100dtn), vytiskne se také konfigurační
stránka JetDirect. Další informace, viz strana 109.

VYTISKNOUT

SEZNAM PÍSMA

PCL

Seznam typů písma PCL uvádí veškeré typy písma PCL, které jsou
momentálně v tiskárně k dispozici. Další informace, viz strana 111.

VYTISKNOUT

SEZNAM PÍSMA PS

Seznam typů písma PS uvádí veškeré typy písma PS, které jsou
momentálně v tiskárně k dispozici. Další informace, viz strana 111.

VYTISKNOUT

ADRESÁŘ SOUBORŮ

Tato položka se objeví pouze v případě, že je v tiskárně nainstalováno
zařízení s velkokapacitní pamětí (jako např. doplňková rychle
smazatelná pamět´ DIMM nebo pevný disk) obsahující rozeznaný
systém souborů. Adresář souborů uvádí informace pro všechna
nainstalovaná zařízení s velkokapacitní pamětí. Další informace, viz
strana C-1.

VYTISKNOUT

ZÁZNAMY CHYB

Dokument se záznamy chyb uvádí incidenty nebo chyby tiskárny.

ZOBRAZIT

ZÁZNAMY CHYB

Tato položka vám umožňuje zobrazit nejnovější incidenty tiskárny na
displeji ovládacího panelu. Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, chcete-li

přepínat mezi jednotlivými záznamy.

VYTISKNOUT

TEST DRÁHY

PAPÍRU

Test dráhy papíru může sloužit k ověření správné funkce dráhy papíru
nebo k odstraňování problémů s určitým typem papíru.

Zvolte vstupní zásobník, výstupní zásobník, duplexor (je-li k dispozici)
a počet kopií.

background image

B-4

Nabídky ovládacího panelu

CSWW