HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka Kvalita tisku

background image

Nabídka Kvalita tisku

Některé položky v této nabídce jsou přístupné v softwarové aplikaci
nebo v ovladači tiskárny (je-li nainstalován příslušný ovladač).
Nastavení ovladače a softwaru mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu. Další informace, viz strana 55.

Nabídka Kvalita tisku

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

ROZLIŠENÍ=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES

1200

PRORES 1200

Zvolte rozlišovací schopnost z následujících
hodnot:

300

: získáte výtisk v konceptní kvalitě při

maximální rychlosti tisku tiskárny (22 stránek za
minutu). 300 dpi (dots per inch, počet bodů na
palec) se doporučuje pro některé bitmapové
typy písma a grafiku, jakož i kvůli kompatibilitě s
tiskárnami HP série LaserJet III.

600

: získáte vysoce kvalitní výtisk při maximální

rychlosti tisku tiskárny (22 stránek za minutu).

FASTRES 1200

: získáte optimální

kvalitu

tisku (srovnatelnou s 1200 dpi) při maximální
rychlosti tisku tiskárny (22 stránek za minutu).

PRORES 1200

: získáte optimální kvalitu tisku

(skutečné rozlišení 1200 dpi) při poloviční
rychlosti tisku tiskárny (11 stránek za minutu).

Poznámka

Doporučuje se změnit rozlišení v ovladači nebo v
softwarové aplikaci. (Nastavení ovladače a
softwaru mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu.)

RET=STŘEDNÍ

VYP

SVĚTLÉ

STŘEDNÍ

TMAVÉ

Nastavením technologie Resolution
Enhancement (REt) v tiskárně získáte výtisky s
plynulými úhly, křivkami a okraji.

U všech rozlišení, včetně FastRes 1200, je
použití Ret výhodné.

Poznámka

Doporučuje se změnit nastavení REt v ovladači
tiskárny nebo v softwarové aplikaci. (Nastavení
ovladače a softwaru mají přednost před
nastaveními ovládacího panelu.)

background image

B-8

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

ECONOMODE=VYP

VYP

ZAP

Zapněte EconoMode (abyste ušetřili toner)
nebo jej vypněte (abyste dosáhli vysoké kvality
tisku).

EconoMode generuje tisk v konceptní kvalitě
tak, že snižuje množství toneru na vytištěné
stránce

až o 50%.

Pozor

HP nedoporučuje nepřetržité používání režimu
EconoMode. (Používá-li se režim EconoMode
nepřetržitě, může dojít k tomu, že se opotřebují
mechanické části zásobníku toneru před tím,
než dojde toner.)

Poznámka

Doporučuje se zapínat a vypínat režim
EconoMode v ovladači tiskárny nebo v
softwarové aplikaci. (Nastavení ovladače a
softwaru mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu.)

SYTOST TONERU=3 1

2

3

4

5

Výtisk můžete zesvětlit nebo ztmavit tím, že
změníte nastavení sytosti toneru. Nastavení lze
provést v rozmezí od 1 (světlé) do 5 (tmavé), ale
při výchozím nastavení na 3 se obvykle dosáhne
nejlepších výsledků.

Použijte nastavení na nižší sytost toneru,
chcete-li uspořit toner.

Poznámka

Doporučuje se měnit sytost toneru v ovladači
nebo v softwarové aplikaci. (Nastavení ovladače
a softwaru mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu.)

VYTISKNOUT

ČISTÍCÍ STRÁNKU

Nelze zvolit
žádnou hodnotu.

Stiskněte tlačítko

[Zvolit]

a vytiskněte čistící

stránku (abyste odstranili nadbytečný toner z
dráhy papíru).

Aby byl tisk čistící stránky účinný, používejte
papír určený ke kopírování (nikoli kancelářský
nebo hrubý). Postupujte podle pokynů na čistící
stránce.

Další informace, viz strana 76.

ZPRACOVAT

ČISTÍCÍ STRÁNKU

Nelze zvolit
žádnou hodnotu.

Tato položka se objeví pouze po vyčištění čistící
stránky (podle pokynů výše).

Stiskněte tlačítko

[Zvolit]

a zpracujte čistící

stránku.

Nabídka Kvalita tisku (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-9