HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka Manipulace papíru

background image

Nabídka Manipulace papíru

Je-li nastavení manipulace papíru správně nakonfigurováno na
ovládacím panelu, můžete tisknout po zvolení typu a formátu papíru v
ovladači tiskárny nebo v softwarové aplikaci. Další informace, viz
strana 59.

Některé položky v této nabídce jsou přístupné v softwarové aplikaci
nebo v ovladači tiskárny (je-li nainstalován příslušný ovladač).
Nastavení ovladače a softwaru mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu.Další informace, viz strana 55.

Nabídka Manipulace papíru

u

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

REŽIM ZÁS. 1=

PRVNÍ

PRVNÍ

KAZETA

Určete, jakým způsobem bude tiskárna používat
1. zásobník.

PRVNÍ

: Je-li v 1. zásobníku papír, tiskárna si z

něj bude podávat papír přednostně.

KAZETA

Je třeba přidělit formát papíru pro

1. zásobník pomocí možnosti

VELIKOST

ZÁS. 1

(následující položka v této nabídce při

nastavení

REŽIM ZÁS. 1=KAZETA

).

1. zásobník tak lze používat jako rezervovaný
zásobník.

Další informace, viz strana 57.

VELIKOST ZÁS.

1=

LETTER

Informace o
podporovaných
formátech
papíru, viz
strana A-4.

Tato položka se objeví pouze při nastavení

REŽIM ZÁS. 1=

KAZETA

. Nastavte

hodnotu odpovídající formátu papíru v
1. zásobníku.

TYP V ZÁSOBNÍKU

1=

OBYČEJNÝ

Informace o
podporovaných
typech papíru, viz
strana A-7.

Tato položka se objeví pouze při nastavení

REŽIM ZÁS. 1=

KAZETA

. Nastavte

hodnotu odpovídající typu papíru v 1. zásobníku.

TYP V ZÁSOBNÍKU

2=

OBYČEJNÝ

Informace o
podporovaných
typech papíru, viz
strana A-7.

Nastavte hodnotu odpovídající typu papíru v
2. zásobníku.

TYP V ZÁSOBNÍKU

3=

OBYČEJNÝ

Informace o
podporovaných
typech papíru, viz
strana A-7.

Tato položka se objeví pouze v případě, že je v
tiskárně nainstalován třetí zásobník papíru.
Nastavte hodnotu odpovídající typu papíru ve
3. zásobníku.

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-5

TYP V ZÁSOBNÍKU

4=

OBYČEJNÝ

Informace o
podporovaných
typech papíru, viz
strana A-7.

Tato položka se objeví pouze v případě, že je v
tiskárně nainstalován čtvrtý zásobník papíru.
Nastavte hodnotu odpovídající typu papíru ve
4. zásobníku.

RUČNÍ PODÁVÁNÍ=

VYP

VYP

ZAP

Podávejte papír ručně z 1. zásobníku a nikoli
automaticky z jiného zásobníku. Při nastavení

RUČNÍ PODÁVÁNÍ=ZAP

a je-li 1. zásobník

prázdný, tiskárna se po přijetí úlohy přepne do
režimu offline a zobrazí

RUČNÍ PODÁVÁNÍ

[FORMÁT PAPÍRU]

.

Další informace, viz strana 58.

DUPLEX=VYP

VYP

ZAP

Tato položka se objeví pouze v případě, že je v
tiskárně nainstalován doplňkový duplexor.
Nastavte na

ZAP

, chcete-li tisknout na obě

strany papíru (duplex), nebo na

VYP

, chcete-li

tisknout pouze na jednu stranu papíru (simplex).

Další informace, viz strana 35.

VAZBA=

DLOUHÝ OKRAJ

DLOUHÝ

OKRAJ

KRÁTKÝ

OKRAJ

Tato položka se objeví pouze v případě, že je v
tiskárně nainstalován doplňkový duplexor a
možnost duplexního tisku je zapnutá. Okraj
vazby zvolte tehdy, tisknete-li na obě strany
papíru (duplexní tisk).

Další informace, viz strana 35.

POUŽÍT MÍSTO

A4/LETTER=NE

NE

ANO

Zvolte

ANO

, chcete-li tisknout na formát papíru

Letter při odeslání úlohy ve formátu A4, přičemž
v tiskárně není žádný papír formátu A4 (nebo
chcete-li tisknout na formát papíru A4 při
odeslání ulohy ve formátu Letter, přičemž v
tiskárně není žádný papír formátu Letter).

NABÍDKA

KONFIGURACE

FIXACE=NE

NE

ANO

Nakonfigurujte režim fixace pro jednotlivé typy
papíru. (Toto je nutné pouze v případě, že máte
s určitými typy papíru problémy.)

NE

: položky nabídky režimu fixace nejsou k

dispozici.

ANO

: objeví se doplňkové položky (viz níže).

Poznámka

Chcete-li zobrazit výchozí režim fixace pro
jednotlivé typy papíru, zvolte

ANO

, vrat´te se

zpět do nabídky Informace a vytiskněte mapu
nabídek (strana B-3).

Nabídka Manipulace papíru

u

(Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

B-6

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

[TYP]=

NORMÁLNÍ

NORMÁLNÍ

NÍZKÁ

VYSOKÁ

VELÍNOVÝ

Tato položka se objeví pouze při nastavení

NABÍDKA KONFIG. FIXACE=ANO

.

Výchozí nastavení u většiny papírů je

NORMÁLNÍ

.

Výjimky jsou následující:

HRUBÁ=VYSOKÁ
VELÍNOVÝ=VELÍNOVÝ

Kompletní seznam podporovaných typů papíru,
viz strana A-7.

Nabídka Manipulace papíru

u

(Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-7