HP LaserJet 5100 Printer series - Obsah

background image

Obsah

1

Základní údaje o tiskárně

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Funkce a výhody tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informace o tiskárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Součásti tiskárny a jejich umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Doplňkové příslušenství a náhradní součástky . . . . . . . . . . . . . . . 8

Doporučené příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informace o objednávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Uspořádání ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Indikátory ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tlačítka ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavení komunikačního jazyka ovládacího
panelu (doplňkové) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Software tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ovladače tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Software pro Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Software pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Software pro Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2

Tiskové úlohy

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Volba výstupního zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tisk do horního výstupního zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tisk do zadního výstupního zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Doplňování 1. zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Doplňování 2. zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Doplňování zásobníku na 500 listů (doplňkový) . . . . . . . . . . . . . 33
Tisk na obě strany papíru (doplňkový duplexor) . . . . . . . . . . . . . 35
Tisk na speciální papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír . . . . . . 40
Tisk obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tisk štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tisk na průhledné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tisk na otočený papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tisk zobrazení pokrývajících celou stránku . . . . . . . . . . . . . 48
Tisk na lístky, uživatelský formát papíru a silný papír . . . . . . 49
Tisk na velínový papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

background image

iv

CSWW

Komplexnější tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Používání funkcí v ovladači tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uživatelská úprava použití 1. zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tisk podle typu a formátu papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uchování úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kontrola a uchování úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tisk soukromé úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Uložení tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3

Údržba tiskárny

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Provádění běžné údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Správa zásobníku toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zásady HP pro zásobníky toneru vyráběné jinými výrobci . . 71
Skladování zásobníků toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Životnost zásobníku toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pokračování v tisku když dochází toner . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4

Řešení problémů

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Odstraňování uvíznutí papíru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Odstraňování uvíznutí papíru z oblasti vstupních zásobníků . 79
Odstraňování uvíznutí z oblasti horního víka . . . . . . . . . . . . . 80
Odstraňování uvíznutí z oblastí výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Odstraňování uvíznutí z doplňkového duplexoru . . . . . . . . . 82
Řešení častých uvíznutí papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Vysvětlivky zpráv tiskárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Řešení problémů s kvalitou výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Určování problémů tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Diagram pro odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vývojový diagram odstraňování problémů pro uživatele
systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Odstraňování problémů v systému Linux . . . . . . . . . . . . . . 107

Kontrola konfigurace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Mapa nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Konfigurační stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Seznam typů písma PCL nebo PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

background image

CSWW

v

A

Parametry

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Parametry papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2

Polyesterová média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Podporované formáty a hmotnosti papíru . . . . . . . . . . . . . . A-4
Podporované typy papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Průhledné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Velín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Kartónový a těžký papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13

Parametry tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15

Fyzické rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Parametry okolního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-18

B

Nabídky ovládacího panelu

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Nabídka soukromých a uložených úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2
Nabídka Informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3
Nabídka Manipulace papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4
Nabídka Kvalita tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7
Nabídka Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-9
Nabídka Konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-12
Nabídka V/V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-17
Nabídka EIO (5100tn/5100dtn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-19
Nabídka Resety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-21

C Pamět’ tiskárny a její rozšiřování

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-1

Instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-2
Kontrola instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-5
Úprava přidělení paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-6

Instalace karty EIO/velkokapacitní paměti . . . . . . . . . . . . . . . .C-8

D Příkazy tiskárny

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-1
Princip syntaxe tiskových příkazů PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-2

Kombinace pořadí výstupu (escape) . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-3

Výběr typů písma PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-4
Běžné tiskové příkazy PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-5

background image

vi

CSWW

E

Zabudovaný server WWW

Spuštění zabudovaného serveru WWW . . . . . . . . . . . . . . . E-1
Domácí stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-2
Stránky Zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-3
Stránky Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-4

Slovníček

Rejstřík

background image

CSWW

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

1

1