HP LaserJet 5100 Printer series - Úprava přidělení paměti 

background image

Úprava přidělení paměti

Ukládání zdroje

Ukládání zdroje umožňuje tiskárně uchovat zavedené zdroje
(permanentní zavedené zdroje písma, makra nebo vzory) v paměti při
změně jazyka tiskárny nebo rozlišení.

Nemáte-li k ukládání zavedených zdrojů doplňkový pevný disk nebo
flashovou pamět´ DIMM, doporučuje se změnit množství paměti
přidělené pro jednotlivé jazyky při zavádění neobvykle vysokého počtu
typů písma nebo je-li tiskárna ve sdíleném prostředí.

Minimální množství paměti, kterou lze přidělit pro Ukládání zdroje, je
400 KB pro každý PCL a PS.

Návod k určování množství paměti přidělené pro daný jazyk:

1 V nabídce Konfigurace nastavte

    " 

(strana B-13). Aby se tato možnost zobrazila na ovládacím panelu
tiskárny, může být nutné rozšířit pamět´ tiskárny.

2 V nabídce Konfigurace zvolte buď

>?! nebo >? 

a změňte nastavení na nejvyšší zobrazenou hodnotu. Tato hodnota
se může lišit v závislosti na tom, kolik paměti je nainstalováno v
tiskárně.

3 V softwarové aplikaci zaveďte veškeré typy písma, které chcete

používat se zvoleným jazykem.

4 Vytiskněte konfigurační stránku (strana 109). Množství paměti

používané danými typy písma je uvedené vedle jazyka. Zaokrouhlete
tuto hodnotu na nejbližších 100 KB. (Například je-li uvedeno 475 KB,
je třeba rezervovat 500 KB.)

5 V nabídce Konfigurace nastavte

>?! nebo >? na

hodnotu stanovenou v kroku 4.

6 Zopakujte krok 3. (Všechny typy písma musíte zavést znovu. Viz

poznámku níže.)

Poznámka

Při změně nastavení Ukládání zdroje se musí veškeré zavedené zdroje
(jako např. typy písma nebo makra) zavést znovu, nejsou-li uloženy v
doplňkovém pevném disku nebo flashové paměti DIMM.

background image

CSWW

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

C-7

Vyrovnávací pamět´ V/V

Aby mohl počítač pokračovat práci a nemusel čekat, než se dostane
tisková úloha na řadu, tiskárna používá část své paměti (vyrovnávání
V/V) k uložení zpracovávané úlohy. (Při vypnutém vyrovnávání V/V není
pro tuto funkci rezervována žádná pamět´.)

Ve většině případů se doporučuje nechat tiskárnu, aby automaticky
rezervovala pamět´ pro vyrovnávání V/V. (Za každý MB přidané paměti
se rezervuje 100 KB.)

Abyste urychlili tisk v síti, doporučuje se zvýšit množství paměti
rezervované pro vyrovnávání V/V.

Návod ke změně nastavení vyrovnávání V/V:

1 V nabídce V/V nastavte

  >?5  (strana B-17).

2 V nabídce V/V také nastavte

 5 na požadovanou

hodnotu.

Poznámka

Při změně nastavení vyrovnávání V/V se musí veškeré zavedené zdroje
(jako např. typy písma nebo makra) zavést znovu, nejsou-li uloženy v
doplňkovém pevném disku nebo flashové paměti DIMM.

background image

C-8

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

CSWW