HP LaserJet 5100 Printer series - Instalace paměti 

background image

Instalace paměti

Upozornění

Statická elektřina může poškodit
dvouřadé pamět´ové moduly (DIMM). Při
zacházení s moduly DIMM používejte
antistatický náramek nebo se často
dotýkejte povrchu antistatického obalu a
poté holého kovu na tiskárně.

Pokud jste tak ještě neučinili, vytiskněte
konfigurační stránku, abyste zjistili
množství paměti nainstalované v tiskárně
předtím, než nainstalujte další pamět´
(strana 109).

1 Vypněte tiskárnu. Odpojte napájecí

kabel a všechny ostatní připojené
kabely. (Je-li nainstalován doplňkový
duplexor, musíte nyní vyjmout zadní
část a kabelovou schránku.) Přejděte
na stranu C-4.

2 Uvolněte oba zachycovací šrouby na

zadní straně tiskárny.

3 Uchopte šrouby a vyjměte desku

kontroloru z tiskárny. Položte ji na
rovný a nevodivý povrch.

4 Vyjměte DIMM z antistatického

obalu. Držte modul DIMM za podélné
okraje, palcem proti zadnímu okraji.
Zarovnejte zářezy na modulu DIMM
se zářezy v zásuvce DIMM
(Zkontrolujte, zda jsou zámky po
stranách zásuvky DIMM otevřené
nebo vyklopené.)

5 Zatlačte modul DIMM rovně do

zásuvky (zatlačte důrazně). Ujistěte
se, že se zámky po stranách zásuvky
DIMM zaklapnou na svá místa. (Před
vyjmutím modulu DIMM je třeba
zámky otevřít.) Firmware modulu
DIMM musí být umístěn do zásuvky 1
tak, jak je zobrazeno na obrázku.
Pamět´ový modul DIMM může být
umístěn do kterékoli jiné zásuvky.

background image

CSWW

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

C-3

6 Zasuňte desku kontroloru zpět do

tiskárny a utáhněte oba šrouby.

7 Je-li nainstalován doplňkový

duplexor, připojte zpět zadní část a
kabelovou schránku duplexoru.
Připojte zpět veškeré kabely a
napájecí kabel. Zapněte tiskárnu a
vyzkoušejte nainstalovaný DIMM.
(Přejděte na stranu C-5.)

background image

C-4

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

CSWW

Je-li nainstalován doplňkový
duplexor:

1 Vysuňte zadní část duplexoru

směrem z tiskárny.

2 Zdvihněte a otočte zadní část tiskárny

tak, aby se uvolnily všechny úchytky,
jak je znázorněno na obrázku.

3 Odpojte napájecí kabel a všechny

ostatní připojené kabely.

4 Vyjměte schránku kabelů tak, že ji

natočíte podle obrázku.

Vrat´te se zpět ke kroku 2, na straně C-2.

Poznámka

Postupujte opačně při instalaci schránky
kabelů a zadní části duplexoru.
Zkontrolujte, zda je schránka kabelů
správně nainstalována a zda kabely
procházejí její levou stranou.

background image

CSWW

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

C-5