HP LaserJet 5100 Printer series - Kontrola instalace paměti 

background image

Kontrola instalace paměti

Pomocí následujícího postupu se můžete přesvědčit, zda jsou moduly
DIMM nainstalovány správně:

1 Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí po zapnutí

tiskárny

 . Zobrazí-li se chybová zpráva, je možné, že

modul DIMM není správně nainstalován. Zkontrolujte dané zprávy
tiskárny (strana 85).

2 Vytiskněte novou konfigurační stránku (strana 109).

3 Porovnejte údaje o paměti na konfigurační stránce s údaji na

konfigurační stránce vytištěné před instalací modulu DIMM. Pokud
se množství paměti nezvýšilo, je možné, že instalace modulu DIMM
je nesprávná (zopakujte instalační postup), nebo že je daný modul
DIMM vadný (zkuste nový DIMM).

Poznámka

Pokud jste nainstalovali jazyk tiskárny (provozní jazyk), zkontrolujte
část Nainstalované provozní jazyky a možnosti na konfigurační
stránce. V této části by měl být uveden nový jazyk tiskárny.

background image

C-6

Pamět´ tiskárny a její rozšiřování

CSWW