HP LaserJet 5100 Printer series - Parametry papíru

background image

Parametry papíru

Tiskárny HP poskytují vynikající kvalitu tisku. V této tiskárně lze použít
různá média, jako např. řezaný papír (včetně recyklovaného papíru),
obálky, štítky, průhledné fólie, velínový papír a uživatelský formát
papíru. Vlastnosti jako např. hmotnost, vlákno a vlhkost jsou důležité
faktory, které ovlivňují výkonnost tiskárny a kvalitu výtisku.

V tiskárně lze používat různé papíry a jiná média v souladu s pokyny v
této příručce. Papír, který neodpovídá těmto pokynům, může způsobit
následující problémy:

nízkou kvalitu tisku

častější uvíznutí papíru

předčasné opotřebení tiskárny a nutnost její opravy

Poznámka

Nejlepších výsledků dosáhnete s papíry a tiskovými médii HP. Firma
Hewlett-Packard nemůže doporučit používání tiskových médií jiných
výrobců. Protože se nejedná o výrobky HP, firma nemůže nijak
ovlivňovat ani kontrolovat jejich kvalitu.

Může se stát, že papír odpovídá všem požadavkům uvedeným v této
příručce a přesto tisk není uspokojivý. Může to být způsobeno
nesprávným zacházením, extrémní teplotou nebo vlhkostí v místnosti
nebo jinými faktory, které firma Hewlett-Packard nemůže nijak ovlivnit.

Před zakoupením většího množství papíru se ujistěte, že splňuje
požadavky uvedené v této uživatelské příručce a v příručce
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. (Informace o

objednávání této příručky, viz strana 10.) Před zakoupením většího
množství papíru jej vždy vyzkoušejte.

Upozornění

Používání médií, které těmto požadavkům neodpovídají, může
způsobit problémy a nutnost opravy. Na takové opravy se záruka firmy
Hewlett-Packard ani servisní smlouvy nevztahují.

background image

CSWW

Parametry

A-3