HP LaserJet 5100 Printer series - Kartónový a těžký papír 

background image

Kartónový a těžký papír

Z 1. zásobníku lze tisknout na řadu druhů kartónového papíru, včetně
kartotéčních lístků a pohlednic. S určitými druhy kartónového papíru
dosáhnete lepších výsledků, protože jejich konstrukce se lépe hodí k
podávání skrze laserovou tiskárnu.

Abyste dosáhli co nejkvalitnějšího tisku, nepoužívejte papír o měrné
hmotnosti přesahující 53 liber (199 g/m

2

) v 1. zásobníku nebo

28 liber (105 g/m

2

) v ostatních zásobnících. Příliš silný papír může

způsobit problémy s podáváním, skládáním, uvíznutím, fixací toneru,
kvalitou tisku nebo může dojít k nadměrnému opotřebení tiskárny.

Poznámka

Tisk na silnější papír je možný, není-li zásobník zcela zaplněn a je-li
použit papír s označením hladkosti 100-180 Sheffield.

Typ adresy

Horní okraj

Levý okraj

Zpáteční adresa

0,6 palce (15 mm)

0,6 palce (15 mm)

Adresa příjemce

2 palce (15 mm)

3,5 palce (89 mm)

background image

A-14

Parametry

CSWW

Konstrukce kartónového papíru

Hladkost: Hladkost kartónového papíru 36-53 liber (135-199 g/m

2

)

by se měla pohybovat v rozmezí 100-180 Sheffield. Hladkost
kartónového papíru 16-36 liber (60-135 g/m

2

) by se měla

pohybovat v rozmezí 100-250 Sheffield.

Kostrukce: Kartónový papír by na rovné ploše neměl mít větší ohyb
než 0,2 palce (5 milimetrů).

Stav: Ujistěte se, že kartónový papír není pomačkaný, poškrábaný
nebo jinak poškozený.

Formáty: Používejte pouze kartónový papír následujících formátů:

Minimální: 3 x 5 palců (76 x 127 mm)

Maximální: 12,28 x 18,5 palců (312 x 470 mm)

Poznámka

Před vložením kartónového papíru do 1. zásobníku se ujistěte, že má
pravidelný tvar a že není poškozený. Dále se ujistěte, že jednotlivé
listy kartónového papíru nejsou slepené.

Pokyny pro kartónový papír

Pokud se kartonový papír kroutí nebo dochází-li k jeho uvíznutí,
zkuste tisknout z 1. zásobníku a otevřete zadní výstupní zásobník.

Nastavte okraje alespoň 0,08 palce (2 mm) od okrajů papíru.

background image

CSWW

Parametry

A-15