HP LaserJet 5100 Printer series - Podporované formáty a hmotnosti papíru

background image

Podporované formáty a hmotnosti papíru

1. zásobník

Rozměry

1

1.Tiskárna podporuje tisk na široký sortiment formátů papíru. Podporované formáty naleznete v softwaru tiskárny.

Informace o tisku na uživatelský formát papíru, viz strana 49.

Hmotnost

Kapacita

2

2.Kapacita se může lišit v závislosti na hmotnosti a tloušt´ce papíru a na okolních podmínkách.

Minimální formát
(uživatelský)

3 x 5 palců
(76 x 127 mm)

16 - 53 liber

(60 - 199 g/m

2

)

100 listů papíru o

měrné hmotnosti

20 liber (75 g/m

2

)

Maximální formát
(uživatelský)

12,28 x 18,5 palců
(312 x 470 mm)

Průhledné fólie

Stejně jako výše
uvedené minimální a
maximální formáty
papíru.

Tloušt´ka:

0,0039 - 0,0045

palce

(0,099 - 0,114 mm)

75 průhledných fólií

Štítky

Tloušt´ka:

0,005 x 0,007 palce

(0,127 x 0,178 mm)

50 štítků

Obálky

20 až 28 liber

(75 až 105 g/m

2

)

10 obálek

background image

CSWW

Parametry

A-5

2. zásobník

Rozměry

1

1.Tiskárna podporuje tisk na široký sortiment médií. Podporované formáty naleznete v softwaru tiskárny.

Hmotnost

Kapacita

2

2.Kapacita se může lišit v závislosti na hmotnosti a tloušt´ce papíru a na okolních podmínkách.

Letter

8,5 x 11 palců
(216 x 279 mm)

16 až 28 liber

(60 až 105 g/m

2

)

250 listů papíru

20 liber

(75 g/m

2

)

A4

8,3 x 11,7 palců
(210 x 297 mm)

Executive

7,3 x 10,5 palců
(191 x 267 mm)

Legal

8,5 x 14 palců
(216 x 356 mm)

B5 (JIS)

7,2 x 10 palců
(182 x 257 mm)

A5

5,8 x 8,2 palců
(148 x 210 mm)

11 x 17

11 x 17 palců
(279 x 432 mm)

A3

11,7 x 16,5 palců
(297 x 420 mm)

B4 (JIS)

10,1 x 14,3 palců
(257 x 364 mm)

background image

A-6

Parametry

CSWW

Zásobník na

500 listů

(doplňkový)

Rozměry

1

1.Tiskárna podporuje tisk na široký sortiment formátů papíru. Podporované formáty naleznete v softwaru tiskárny.

Hmotnost

Kapacita

2

2.Kapacita se může lišit v závislosti na hmotnosti a tloušt´ce papíru a na okolních podmínkách.

Letter
Letter-R

3

3.Informace o tisku na otočený papír, viz strana 46.

8,5 x 11 palců
(216 x 279 mm)

16 až 28 liber

(60 až 105 g/m

2

)

500 listů papíru

20 liber

(75 g/m

2

)

A4
A4-R

3

8,3 x 11,7 palců
(210 x 297 mm)

Executive

7,3 x 10,5 palců
(191 x 267 mm)

Legal

8,5 x 14 palců
(216 x 356 mm)

B5 (JIS)

7,2 x 10 palců
(182 x 257 mm)

A5

5,8 x 8,2 palců
(148 x 210 mm)

11 x 17

11 x 17 palců
(279 x 432 mm)

A3

11,7 x 16,5 palců
(297 x 420 mm)

B4 (JIS)

10,1 x 14,3 palců
(257 x 364 mm)

Podle uživatele

4

4.Informace o tisku na uživatelský formát papíru, viz strana 49.

5,8 x 8,2 až
11,7 x 16,5 palců
NEBO
11 x 17 palců
(148 x 210 až
297 x 419
NEBO
(257 x 364 mm)

background image

CSWW

Parametry

A-7