HP LaserJet 5100 Printer series - Podporované typy papíru 

background image

Podporované typy papíru

Tato tiskárna podporuje následující typy papíru:

Doplňkové zařízení pro

duplexní tisk (duplexor)

Rozměry

1

1.Tiskárna podporuje tisk na široký sortiment formátů papíru. Podporované formáty naleznete v softwaru tiskárny.

Hmotnost

Minimální

5,8 x 8,3 palců
(148 x 210 mm)

16 až 28 liber

(60 až 105 g/m

2

)

Maximální

11,7 x 17 palců
(297 x 432 mm)

obyčejný

předtištěný

hlavičkový

průhledné fólie

děrovaný

štítky

kancelářský

recyklovaný

barevný

štítkový karton

hrubý

velínový

definovaný uživatelem (pokud
se používá tiskový server
HP Web Jetadmin nebo
tiskový nástroj HP LaserJet
Utility).

background image

A-8

Parametry

CSWW

Pokyny pro používání papíru

Nejlepších výsledků dosáhnete s běžným papírem 20 liber (75 g/m

2

).

Ujistěte se, že je to papír dobré kvality, bez zářezů, vrubů, trhlin, skvrn,
uvolněných kousků, prachu, vrásek a otvorů, a že nemá zkroucené
nebo ohnuté okraje.

Nejste-li si jistí, jaký typ papíru vkládáte do zásobníku (jako např.
kancelářský nebo recyklovaný), podívejte se na štítek na obalu papíru.

Některé papíry mohou způsobit problémy s kvalitou tisku, uvíznutí
papíru nebo poškození tiskárny.

Poznámka

Nepoužívejte hlavičkový papír vytištěný barvou, která neodolává
vysokým teplotám, a která se používá u některých typů
termografického tisku.

Nepoužívejte reliéfní hlavičkový papír.

Používáním méně kvalitních médií s vyřezanými místy, perforací nebo
děrováním se zvyšuje riziko uvíznutí papíru.

Tiskárna používá k ustálení toneru na stránce vysokou teplotu a tlak.
Ujistěte se, že barevný papír nebo předtištěné formuláře obsahují
barvu, která snáší fixační teplotu (400° F nebo 205° C po dobu
0,1 sekundy).

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo
přilnutí toneru.
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, hrubý, hladký
nebo reliéfní papír;
vadná dávka.

Zkuste jiný druh papíru, 100 až
250 Sheffield , s obsahem vlhkosti
4-6%.

Vynechávky, uvíznutí,
kroucení.

Nevhodné skladování.

Skladujte papír na rovné podložce
v obalu chránícím před vlhkem.

Intenzívnější šedé pozadí.

Příliš silný.

Použijte slabší papír.
Otevřete zadní výstupní zásobník.

Nadměrné kroucení.
Problémy s podáváním.

Příliš vlhký, nesprávný
směr vlákna nebo krátké
vlákno.

Otevřete zadní výstupní zásobník.
Použijte papír s dlouhým vláknem.
Nastavte$! 

(strana B-5).

Uvíznutí, poškození tiskárny.

Vyříznutá místa nebo
perforace.

Použijte kvalitnější papír s
vyříznutými místy nebo perforací.

Problémy s podáváním.

Otřepené okraje.

Používejte kvalitní papír.

background image

CSWW

Parametry

A-9

Tabulka ekvivalentních hmotností papíru

Tuto tabulku použijte ke stanovení ekvivalentních bodů u jiných
hmotnostních parametrů než je hmotnost psacího papíru v U.S.A.
Například pokud chcete stanovit ekvivalent 20-librového psacího
papíru U.S.A. (U.S. Bond) pro hmotnost krycího papíru (U.S. Cover),
vyhledejte hmotnost psacího papíru (ve 3. řadě, druhý sloupec) a v
téže řadě naleznete hmotnost krycího papíru (ve čtvrtém sloupci).
Ekvivalent je 28 liber.

Stínované oblasti vyznačují standardní hmotnost pro danou jakost
papíru.

U.S.A.

pohlednice

1

tloušt´ka

(mm)

1. U.S.A. Rozměry pohlednic U.S.A. jsou přibližné. Použijte pouze jako vodítko.

U.S.A.

Papír

Bond (lb)

U.S.A.

Papír
Text/

Book (lb)

U.S.A.

Papír

Cover (lb)

U.S.A.

Papír

Bristol

(lb)

U.S.A.

Papír

Index (lb)

U.S.A.

Tag (lb)

Evropská

metrická

hmotnost

(g/m

2

)

Japonská

metrická

hmotnost

(g/m

2

)

1

16

41

22

27

33

37

60

60

2

17

43

24

29

35

39

64

64

3

20

50

28

34

42

46

75

75

4

21

54

30

36

44

49

80

80

5

22

56

31

38

46

51

81

81

6

24

60

33

41

50

55

90

90

7

27

68

37

45

55

61

100

100

8

28

70

39

49

58

65

105

105

9

32

80

44

55

67

74

120

120

10

34

86

47

58

71

79

128

128

11

36

90

50

62

75

83

135

135

12

.18

39

100

55

67

82

91

148

148

13

.19

42

107

58

72

87

97

157

157

14

.20

43

110

60

74

90

100

163

163

15

.23

47

119

65

80

97

108

176

176

16

53

134

74

90

110

122

199

199

background image

A-10

Parametry

CSWW