HP LaserJet 5100 Printer series - Rejstřík

background image

Rejstřík

Numerics

1. zásobník

doplňování

30

nastavení režimu

57

obálky, vkládání

43

odstraňování uvíznutí

papíru

79

orientace papíru

41

orientace papíru pro duplexní

tisk

38

papír A4, vkládání

41

parametry obálky

A-11

parametry papíru

A-4

rozměry

A-4

tisk podle typu a formátu

papíru

59

tisk štítků

44

umístění

7

uživatelská úprava použití

57

změna nastavení

103

1200 dpi

B-7

2. zásobník

doplňování

31

orientace papíru pro duplexní

tisk

38

parametry papíru

A-5

tisk podle typu a formátu

papíru

59

umístění

7

300 dpi

B-7

600 dpi

B-7

A

adresa IP

zobrazování

E-2

adresa, IP

vyhledávání

E-1

zobrazování

E-2

,

E-3

adresář souborů, tisk

B-3

aktuální nastavení tiskárny

ověření

109

tisk

15

B

bledý tisk, odstraňování

problémů

97

bodů na palec (dpi)

2

C

časová prodleva V/V

B-17

častá

uvíznutí papíru,

odstraňování

84

častá uvíznutí papíru,

odstraňování

84

časté

defekty, odstraňování

problémů

97

celostránkový tisk, viz zobrazení

pokrývající celou stránku

chráněn proti zápisu

disk

86

zařízení flash

87

chybové zprávy, viz zprávy

chyby, odstraňování

77

chyby, viz záznam chyb

čísla, výrobní a sériové

7

čisticí stránka

používání

76

čistící stránka

zpráva

B-8

čisticí stránka tiskárny,

používání

76

čištění

dráha papíru

76

tiskárna

74

D

data, přenosová rychlost

B-18

diagram, odstraňování problémů

chyby tisku

98

Macintosh

104

disk

chráněn proti zápisu

86

konfigurace RAM

B-15

plný

86

,

89

selhání

86

,

89

,

90

disk RAM

konfigurace

B-15

plný

89

selhání

89

,

90

displej

ovládací panel

13

vypnutí osvětlení

displeje

B-12

dokumentace, objednávání

11

domácí stránky, zabudovaný

server WWW

E-2

doplňkové ovladače,

získávání

17

doplňování

1. zásobník

30

2. zásobník

31

uživatelského formátu papíru

do zásobníku na 500
listů

50

zásobník na 500 listů

33

DOS, zadávání znaků

Escape

D-3

dozor nad výrobkem (Product

Stewardship)

dodávka náhradních dílů

11

dpi (bodů na palec)

2

dráha papíru

čištění

76

přímá

28

testování

B-3

Driver Work Space (DWS)

109

duplexní tisk

možnosti uspořádání tisku

39

s doplňkovým duplexním

tiskovým příslušenstvím

35

tipy

36

duplexor, viz příslušenství pro

duplexní tisk

dvoustranný tisk

35

s duplexním tiskovým

příslušenstvím

35

DWS (Driver Work Space)

109

děrovaný papír, orientace

40

E

EIO

špatný přenos

92

vyrovnávací pamět’

přeplněna

91

zásuvky

C-1

ekologický dozor nad výrobkem

hlukové emise

A-19

hlukové hodnoty, viz hlukové

emise

ekvivalentní hmotnosti papíru

U.S.A.

A-9

elektrické parametry

A-18

emise, hluk

A-19

emulace PostScript, viz PS

EWS, instalace

C-2

F

FASTRES 1200

B-7

FastRes 1200

2

fixace

chyba

92

problém

97

režim konfigurace

B-5

stránek vytištěných ve

vysokém režimu

109

flashové moduly DIMM

objednávání

11

příslušenství

8

rezidentní písma

111

tisk seznamu písma PCL

111

umístění

7

,

8

funkce, tiskárna

2

fyzické rozměry, tiskárna

A-15

G

grafika, vektorová

D-1

background image

2

Rejstřík

CSWW

H

heslo ovládacího panelu

109

hlášení, zobrazování ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

hlavičkový papír

duplexní tisk

38

orientace

40

hlavní vypínač

vypínač

7

hlukové emise, parametry

A-19

hmotnost papíru

1. zásobník

A-4

2. zásobník

A-5

příslušenství pro duplexní

tisk

A-7

zásobník na 250 listů

A-5

zásobník na 500 listů

A-6

hmotnost, tabulka

ekvivalentních papírů

A-9

horní výstupní zásobník

popis

26

tipy pro používání

26

tisk

27

umístění

7

horní víko, umístění

7

I

indikátor množství papíru

7

indikátory na ovládacím

panelu

13

informace o tiskárně, zobrazené

na konfigurační
stránce

110

informace o zabezpečení

zobrazené na konfigurační

stránce

109

zobrazené v zabudovaném

serveru WWW

E-3

informační stránky

tisk z ovládacího panelu

14

zobrazování ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

instalace

karty EIO

C-8

ovladače

18

zařízení pro velkokapacitní

pamět’

C-8

zásobníky toneru

71

instalace, paměti

C-2

IP adresa

vyhledávání

E-1

zobrazování

E-3

J

jazyky

nastavení ovládacího

panelu

16

není k dispozici pro tiskovou

úlohu

86

oprava

98

přepínání

21

,

B-18

přidělení paměti

C-6

přidělování paměti

B-13

pro zabudovaný server

WWW

E-3

seznam nainstalovaných

109

výběr výchozího

nastavení

B-12

jazyky tiskárny

21

přidělení paměti

C-6

přidělování paměti

B-13

výběr výchozího

nastavení

B-12

K

kabely, odstraňování

problémů

100

,

103

kapacita

1. zásobník

A-4

2. zásobník

A-5

příslušenství pro duplexní

tisk

A-7

zásobník na 250 listů

A-5

zásobník na 500 listů

A-6

karta tiskového serveru HP

JetDirect

instalace

C-8

konfigurace sít’ových

parametrů

B-19

možnost nastavení

nabídky

B-19

objednávání

11

popis

2

kartónový papír

parametry

A-13

směrnice

A-14

tisk
viz též uživatelský formát

papíru

kartotéční lístky

A-14

viz též uživatelský formát

papíru

karty EIO

instalace

C-8

popis

2

,

3

umístění

C-8

karty Ethernet

objednávání

11

volby typu rámce

B-19

karty Fast Ethernet,

objednávání

11

karty Token Ring

objednávání

11

volby typu rámce

B-19

karty V/V

instalace

C-8

objednávání

11

kombinace pořadí výstupu

(escape)

D-3

kompaktní disk

17

komplexnější tiskové

úlohy

25

,

55

konceptní kvalita tisku

B-8

konektory

hlavní vypínač

7

paralelní rozhraní

7

sít’ový

7

konektory rozhraní

odstraňování problémů

100

umístění

7

konfigurace

aktuální počítače

B-1

kontrola tiskárny

108

možnosti duplexního tisku

39

nastavení typu a formátu

papíru pomocí HP Web
Jetadmin

60

ovladač tiskárny

20

příslušenství pro duplexní

tisk

35

ze zabudovaného

serveru WWW

E-1

konfigurační stránka

odstraňování problémů

99

použití při odstraňování

problémů

109

příklad

109

tisk

109

,

B-3

zobrazování ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

kontrola

instalovaná pamět’

C-5

konfigurace tiskárny

108

kroucení papíru, odstraňování

problémů

A-8

kvalita tisku

když dochází toner

72

odstraňování

problémů

77

,

96

opravení problémů

A-8

příklady

96

kvalita, tisk, viz kvalita tisku

L

lehký papír, tisk

28

lepící chlopní, tisk obálek

A-12

linky, odstraňování problémů

97

Linux

107

M

Macintosh

odstraňování problémů,

diagram

104

ovladače tiskárny

18

,

22

,

55

PPD

18

problémy s tiskem

104

software pro systém

22

uchování úlohy

61

výběr alternativních PPD

106

malý papír, tisk

28

mapa nabídek

B-3

mapa nabídek, tisk

15

,

108

maska podsítě, nastavení

B-20

maximální formát

1. zásobník

A-4

maximální formát papíru

uživatelský formát papíru

49

maximální velikost

obálky

A-11

média, viz papír

minimální formát

background image

CSWW

Rejstřík

3

1. zásobník

A-4

minimální formát papíru

obálky

A-11

uživatelský formát papíru

49

množství papíru, indikátor

7

modely tiskárny

5

moduly DIMM

kontrola instalace paměti

C-5

objednávání

11

příslušenství

8

rozšíření paměti

C-1

umístění

8

moduly DIMM písma

umístění

8

moduly SDRAM DIMM,

objednávání

11

možnost Minimální instalace,

instalace ovladače

18

možnost Typická instalace

19

instalace ovladačů a

nástrojů

18

instalace softwaru HP

20

možnost Vlastní instalace

instalace softwaru HP

20

preference instalace

18

možnosti uspořádání

duplexní tisk

39

tisk více stránek na jeden list

papíru

56

MS Windows 3.1, 95 nebo NT

nápověda

21

ovladače tiskárny

18

software

20

měření, konfigurace

uživatelského papíru

B-9

N

nabídka EIO

B-19

nabídka informace

B-3

nabídka Konfigurace

nastavení ovlivňující dělení

tiskárny

85

nabídka konfigurace

popis

B-12

nabídka kvalita tisku

B-7

Nabídka Manipulace

papíru

B-4

,

B-6

nabídka resety

B-21

nabídka soukromých a

uložených úloh

B-2

nabídka tisk

B-9

Nabídka V/V

B-17

nabídky

EIO

B-19

informace

B-3

IPX/SPX

B-19

JetDirect

B-19

konfigurace

B-12

konfigurace propojení

10/100Base-TX

B-20

kvalita tisku

B-7

manipulace papíru

B-4

ovládací panel

B-1

resety

B-21

soukromé a uložené

úlohy

B-2

TCP/IP

B-20

tisk

B-9

V/V

B-17

zpráva blok nabídek

85

nabídky ovládacího panelu

EIO

B-19

informace

B-3

konfigurace

B-12

kvalita tisku

B-7

manipulace papíru

B-4

nabídka soukromých a

uložených úloh

B-2

popis

B-1

resety

B-21

tisk

B-9

V/V

B-17

nahradit

A4 papírem formátu

Letter

B-5

náhradní díly

objednávání od poskytovatele

podpory a služeb

10

náhradní součásti

objednávání prostřednictvím

zabudovaného
serveru WWW

E-3

náhradních součástí

objednávání prostřednictvím

zabudovaného
serveru WWW

E-1

nainstalované jazyky a doplňky,

zobrazené na konfigurační
stránce

110

napájení

spotřeba

A-18

nápověda, online

21

nástavec zásobníku

30

nastavení

časová prodleva V/V

B-17

potlačení

15

sytost toneru

B-8

tisk aktuálního

15

typ a formát papíru

59

uživatelský formát papíru

52

zarážka papíru

29

změna nastavení ovládacího

panelu

15

nastavení ATALK

B-19

nastavení auto pokračovat

B-14

nastavení bodové velikosti písma

PCL

B-11

nastavení brány

B-20

nastavení časové prodlevy

V/V

B-17

nastavení časového limitu

uchování úlohy

B-16

nastavení CFG IPX/SPX

B-19

nastavení CFG Link

B-20

nastavení CFG TCP/IP

B-20

nastavení čísla písma PCL

B-10

nastavení DLC/LLO

B-19

nastavení duplexoru

36

,

B-5

nastavení dvousměrné paralelní

komunikace

B-18

nastavení EconoMode

4

,

B-8

nastavení formátu

57

nastavení formátu 1.

zásobníku

B-4

nastavení formulář=

B-10

nastavení IP

B-19

,

B-20

nastavení IPX/SPX

B-19

nastavení jednotek

B-9

nastavení konfigurace

uživatelského papíru

B-9

nastavení nabídky konfigurace

fixace

B-5

nastavení návrat vozíku

B-11

nastavení návratu vozíku

B-11

nastavení Netware

B-19

nastavení nový zásobník

toneru

B-16

nastavení nového posuvu

řádku

B-11

nastavení Novell NetWare

B-19

nastavení obálka=

B-9

nastavení orientace

B-10

nastavení paměti PCL

B-13

nastavení paměti PS

B-13

nastavení papír=

B-9

nastavení písma courier

B-11

nastavení plnoduplexního

provozu

B-20

nastavení počtu kopií

B-9

nastavení poloduplexního

provozu

B-20

nastavení posuvu řádku

B-11

nastavení použít Letter

místo A4

B-5

nastavení PowerSave

4

,

B-12

,

B-21

nastavení protokolu Apple

EtherTalk

B-19

nastavení protokolu

Etertalk

B-19

nastavení Provozní jazyk

100

nastavení provozního

jazyka

B-12

nastavení resetování aktivního

kanálu V/V

B-21

nastavení resetování

paměti

B-21

nastavení resetování všech

kanálů V/V

B-21

nastavení REt

B-7

nastavení režimu

1. zásobníku

B-4

nastavení rozlišení

B-7

nastavení rozměru

B-10

nastavení rozměru x

B-10

nastavení rozměru y

B-10

nastavení rozšířených

paralelních funkcí

B-18

nastavení rozteče písma

PCL

B-11

nastavení ručního podávání

B-5

nastavení rychlého kopírování

úlohy

B-16

background image

4

Rejstřík

CSWW

nastavení sady znaků PCL

B-11

nastavení servisních zpráv

B-15

nastavení širokého

papíru A4

B-11

nastavení sítě CFG

B-19

nastavení smazatelných

varování

B-14

nastavení Souběžný tisk

105

nastavení stránkové

ochrany

B-14

nastavení Syslog server

B-20

nastavení sytosti toneru

B-8

nastavení TCP/IP

B-19

,

B-20

nastavení technologie

Resolution Enhancement
(Ret)

B-7

nastavení tisku chyb

PS

100

,

B-11

nastavení toner dochází

B-14

nastavení typu

57

,

B-6

nastavení typu 1. zásobníku

B-4

nastavení typu 2. zásobníku

B-4

nastavení typu 3. zásobníku

B-4

nastavení typu 4. zásobníku

B-5

nastavení ukládání zdroje

B-13

nastavení upozornění,

zabudovaný
server WWW

E-3

nastavení vazby oboustranného

tisku

36

,

B-5

nastavení velikosti disku

RAM

B-15

nastavení velikosti vyrovnávací

paměti

B-18

nastavení vyčistit čistící

stránku

B-8

nastavení vyrovnávací paměti

V/V

B-17

nastavení vysokorychlostního

paralelu

B-18

nastavení zdroje písma

B-10

nastavení zdroje písma

PCL

B-10

nastavení zotavení po

uvíznutí

B-15

nastavení zpracovat čistící

stránku

B-8

nástroje pro správu sítě v

zabudovaném
serveru WWW

E-2

nedostatečná pamět’

91

nejnovější ovladače,

získávání

17

neočekávané formáty papíru

92

nepodporovaný formát v

zásobníku

90

nepřichycený toner,

odstraňování
problémů

A-8

nesprávný zásobník,

odstraňování
problémů

103

nesprávná tiskárna,

odstraňování
problémů

105

nesprávné písmo

102

,

105

nesprávně zformované znaky,

odstraňování problémů

97

nevytiskne se žádná úloha,

odstraňování
problémů

100

,

101

nezafixovaný toner,

odstraňování problémů

97

NVRAM

plná

94

problém

94

O

obálky

kvalita

A-11

obálky lepené na obou

koncích, tisk

A-12

odstraňování problémů při

uvíznutí

A-11

okraje

A-13

okraje tisku

42

parametry

A-11

pokroucené, odstraňování

potíží

A-11

problémy

42

skladování

A-13

tipy

42

tisk

28

tisk na obálky s lepící

chlopní

A-12

tisk z 1. zásobníku

43

zkroucené, odstraňování

problémů

42

zkroucené, opravení

A-11

obálky lepené na obou koncích,

tisk

A-12

obálky s lepící chlopní, tisk

A-12

objednávání

náhradní díly od poskytovatele

podpory a služeb

10

náhradních součástí

prostřednictvím
zabudovaného
serveru WWW

E-1

,

E-3

oblast horního víka,

odstraňování uvíznutí

80

oblasti výstupu, odstraňování

uvíznutí

81

obnovení nastavení indikátoru

HP TonerGauge na
plný

B-16

obnovení výchozích

nastavení

B-21

obnovit tovární nastavení

B-21

oboustranný tisk

tipy

36

oboustranný, tisk s duplexním

příslušenstvím

35

obslužný program HP

LaserJet

17

obslužný program LaserJet, viz

obslužný program HP
LaserJet

oddělení

příslušenství duplexního

tisku

37

odkazy, zabudovaný

server WWW

E-3

odpojení

příslušenství duplexního

tisku

C-4

odstraňování

přetrvávající zprávy

85

uvíznutí papíru

78

odstraňování problémů

častá uvíznutí papíru

84

chyby tisku

77

diagram

98

postup

97

použití konfigurační

stránky

109

problémy s kvalitou

výstupu

77

uvíznutí papíru

78

zprávy

77

odstraňování problémů v

systému Linux

107

odstraňování problémů,

Linux

107

odstranění

soukromé úlohy

65

uchovávané úlohy

64

uložené rychlé úlohy

62

uložené úlohy

67

offline, přepínání tiskárny

14

okna nápovědy

21

okraje

obálky

42

,

A-13

uživatelský formát papíru

52

online, přepínání tiskárny

14

orientace, papír

38

pro duplexní tisk

38

speciální typy

40

speciálního papíru

40

OS/2

ovladače tiskárny

19

podpora softwaru HP Web

Jetadmin

23

osvětlení displeje

vypnutí

B-12

osvětlení displeje, vypnutí

B-12

otočený papír, tisk

46

ovladač tiskárny AutoCAD

19

Ovladač tiskárny LaserWriter

22

ovladač tiskárny PCL 5e pro

systém
Windows NT 3.51

18

ovladač tiskárny

WordPerfect 5.1

19

ovladače PCL

příkazy

D-1

,

D-5

tisk seznamů písma

111

ovladače PCL 5e

funkce

21

,

55

součást tiskárny

18

zpětná kompatibilita

D-1

ovladače PCL 6

funkce

21

,

55

součást tiskárny

18

background image

CSWW

Rejstřík

5

ovladače PS

funkce

21

,

55

nastavení chybové

stránky

B-11

součást tiskárny

18

tisk seznamů písma

111

ovladače tiskárny

ikona není zobrazena

104

instalace

18

konfigurace

20

možnosti instalace

18

nápověda softwaru

21

odstraňování problémů

100

popis

18

používání funkcí

55

přepínání jazyků

21

přístup ve Windows

20

software

20

součást tiskárny

18

výběr

19

,

21

získávání nejnovějších

19

ovladače tiskárny IBM

19

ovladače, tiskárna, viz ovladače

tiskárny

ovládací panel

heslo

109

nastavení jazyka displeje

16

odstraňování problémů

98

potlačení nastavení

15

stav

109

světelné indikátory

13

tisk aktuálního nastavení

15

tisk mapy nabídek

15

,

108

tlačítka

14

umístění

7

uspořádání

13

zablokování

22

změna nastavení

15

zprávy

85

P

pamět’

flashové moduly DIMM,

rozšíření

C-1

informace na konfigurační

stránce

109

instalace zařízení pro

velkokapacitní pamět’

C-8

kontrola instalace

C-5

nastavení množství

vyrovnávací paměti pro V/
V

B-17

nedostatečná

91

nedostatek

88

objednávání

11

plná

88

přidělená jazykům

C-6

přidělování jazykům

tiskárny

B-13

problém NVRAM

94

resetování

B-21

rozšíření

C-1

seznam nainstalovaných

109

umístění

8

umístění pro instalaci

7

vymazání v tiskárně

B-21

změna nastavení

88

změna ukládání zdroje

C-6

změna velikosti vyrovnávací

paměti V/V

C-7

pamět’ Flash, rozšíření

C-1

pamět’, instalace

C-2

pamět’ové moduly DIMM

umístění přídavné paměti

7

papír

1. zásobník, parametry

A-4

A4, vkládání

41

kroucení, odstraňování

problémů

A-8

mačkání, opravení

problémů

A-8

manipulace

3

objednávání

10

odstraňování uvíznutí

78

orientace

41

orientace pro duplexní tisk

38

orientace speciálního

papíru

40

parametry

A-2

parametry hmotnosti

A-4

parametry kartónového

papíru

A-13

podporované formáty a

hmotnosti

A-4

podporované typy

A-7

pokyny

A-8

pokyny pro tisk

A-8

převádění hmotností

papíru

A-9

problémy

A-8

ruční podávání

58

speciální typy, orientace

40

tabulka ekvivalentních

hmotností

A-9

tisk podle typu a formátu

papíru

59

těžký

A-13

uživatelské formáty, pokyny

pro tisk

52

velínový papír

54

zásobník na 500 listů,

parametry

A-6

změna typu a formátu

59

značka HP

10

papír A4

konfigurace

B-11

nastavení použít Letter místo

A4

B-5

tisk

46

vkládání

41

papír A4-R

46

papír A5

46

papír B5 (JIS)

46

papír Executive

46

papír JB5-R

46

papír JIS

46

papír LaserJet, objednávání

10

papír Letter-R

46

papír se třemi otvory

duplexní tisk

38

orientace

40

paralelní konektor rozhraní

7

parametry

elektrické

A-18

hlukové emise

A-19

kartónový papír

parametry

A-13

obálky

A-11

obecné

A-19

papír

A-2

podavač obálek

A-11

průhledné fólie

A-10

rozšířená pamět’

A-19

štítky

A-10

tiskárna

A-15

těžký papír

A-13

velín

A-11

parametry okolního

prostředí

A-18

permanentní typy písma

nastavení

B-11

zavedené

111

pevný disk

instalace

C-8

objednávání

11

tisk seznamů typů písma

111

písma

informace

111

konfigurace

B-9

objednávání modulů

DIMM

11

odstraňování problémů

105

pevná mezera

D-4

proporční mezera

D-4

software, viz softwarová

písma

tisk seznamu

111

umístění přídavné paměti

7

výběr PCL

D-4

vnitřní

111

znak euro

4

písma s pevnou mezerou

D-4

písma s proporční mezerou

D-4

plný

disk

86

,

89

zařízení flash

87

plná

NVRAM

94

pamět’

88

počet stran, zjišt’ování

109

podavač obálek

A-11

podávání papíru,

problémy

102

,

A-8

podpora HP-UX softwaru HP

Web JetAdmin

23

podporované

rozměry a hmotnosti

papíru

A-4

typy papíru

A-7

pohlednice

parametry

A-13

viz též uživatelský formát

papíru

pojmenování tiskárny

background image

6

Rejstřík

CSWW

z obslužného programu HP

LaserJet

106

ze zabudovaného

serveru WWW

E-2

pokračování v tisku

14

pokračování v tisku když dochází

toner

72

pokyny

kvalita papíru

A-2

papír

A-8

sdílení tiskáren

59

tisk papíru uživatelského

formátu

52

uživatelský formát papíru

52

pořadí výstupu

informace o seznamu písem

PCL

111

kombinování

D-3

porty, odstraňování

problémů

100

posunovací váleček

74

potlačení

nastavení tiskárny

20

vyžádání ručního podávání

14

PPD

Macintosh

18

,

22

výběr alternativních

106

prázdný

displej, odstraňování

problémů

98

prázdná

konfigurační stránka,

odstraňování problémů

99

předtištěný papír

duplexní tisk

38

orientace

40

přehyby, odstraňování

problémů

97

přejmenování tiskárny

z obslužného programu HP

LaserJet

106

ze zabudovaného

serveru WWW

E-2

přepínaní mezi jazyky

tiskárny

21

přeplnění vyrovnávací paměti

91

přeplnění vyrovnávání

paralelního portu

92

převádění hmotností papíru

A-9

přidělení paměti pro daný jazyk

tiskárny

C-6

přidělení paměti pro jazyk

tiskárny

C-6

příkazy HP-GL/2

D-1

příkazy PJL

D-1

příkazy, tiskárny

D-1

,

D-7

,

E-1

příklady

konfigurační stránka

109

problémy s kvalitou tisku

96

přímá dráha papíru

28

připojení

2

připojení tiskového serveru HP

JetDirect, přístup

E-4

Připojení, odstraňovaní

problémů

104

příručky, objednávání

11

příslušenství

objednávání

10

odstraňování problémů

103

ověření instalace

109

typy

9

umístění

8

příslušenství duplexního tisku

možnosti uspořádání tisku

39

objednávání

10

oddělení

37

odpojení

C-4

odstraňování problémů

103

odstraňování uvíznutí

papíru

82

orientace papíru

38

umístění

8

příslušenství pro duplexní tisk

parametry papíru

A-7

tisk

35

přístup

ovladač tiskárny pro

Windows

20

připojení tiskového serveru

HP JetDirect

E-4

problémy, odstraňování

77

propojení 10/

100Base-TX

B-20

ProRes 1200

2

,

B-7

provozní teplota

A-19

průhledné fólie

odstraňování častých

uvíznutí

84

parametry

A-10

tipy

45

tisk

45

R

řádkování výchozího formátu

papíru

B-10

recyklace použitých zásobníků

toneru

71

redistribuce toneru

72

relativní vlhkost

A-19

režim na šířku, tisk

40

režim na výšku, tisk

40

Režim zás. 1=Kazeta

57

Režim zás. 1=První

57

rozměry papíru

1. zásobník

A-4

2. zásobník

A-5

příslušenství pro duplexní

tisk

A-7

zásobník na 250 listů

A-5

zásobník na 500 listů

A-6

rozměry tiskárny

A-15

rozšíření paměti tiskárny

C-1

rozšiřitelnost

pamět’

A-19

popis

3

rozteč/bodová velikost

111

ruční podávání papíru

58

Rychlá nastavení

55

rychlé úlohy

nastavení doby uchování před

odstraněním

B-16

nastavení počtu úloh, které

lze uložit na disk

B-16

odstranění uložených

62

tisk

61

rychlost

konfigurace pro přenos

B-18

tisk

2

,

A-19

S

sady znaků, konfigurace

B-11

sdílení tiskáren

2

,

59

papír se třemi otvory

duplexní tisk

38

orientace

40

šedé pozadí, odstraňovaní

problémů

A-8

šedé pozadí, odstraňování

problémů

97

selhání vstupního zařízení

94

selhání zařízení

selhání nebo problém

87

sériové číslo

7

,

109

server WWW, viz zabudovaný

server WWW

seznam písma PCL

B-3

seznam písma PS

B-3

sít’ový

konektor

7

sítě

odstraňovaní problémů

systému Macintosh

104

software

17

skladování

obálky

A-13

zásobníky toneru

71

směrnice

kartónový papír

A-14

software

HP LaserJet pro

Macintosh

22

HP Web Jetadmin

23

,

60

Macintosh

22

nápověda pro ovladače

21

odstraňování problémů

tisku

100

,

101

ovladače

20

ovladače tiskárny pro systém

Macintosh

22

sít’

17

součást tiskárny

17

Windows

20

získávání nejnovějších

19

software HP Jetadmin

instalace

17

vymazání souborů ze zařízení

pro velkokapacitní
pamět’

C-8

software HP Web Jetadmin

konfigurace nastavení typu a

formátu papíru

60

podporovaný software

23

popis

23

background image

CSWW

Rejstřík

7

software Jetadmin, viz software

HP Web Jetadmin

software Web Jetadmin, viz

software HP Web Jetadmin

softwarové písmo

konfigurace

B-10

permanentní

B-11

popis

111

zavedené

111

souborový systém plný

86

Soubory Printer Page

Description, viz PPD

součásti, umístění

7

soukromé úlohy

nastavení doby uchování před

odstraněním

B-16

popis

65

,

B-2

souprava pro údržbu

objednávání

12

popis

70

záruka

70

souprava pro údržbu tiskárny

objednávání

12

popis

70

záruka

70

speciální papír

ruční podávání

58

tisk

40

spotřební materiál

objednávání

E-1

,

E-3

zobrazování úrovní

E-2

viz též náhradní součástky

spuštění

zabudovaný server WWW

E-1

stav, viz zprávy

štítky

kvalita

A-10

odstraňování častých

uvíznutí

84

parametry

A-10

tipy

44

tisk

28

,

44

strana příliš složitá

91

stránka Další odkazy,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Elektronická pošta,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Heslo správce,

zabudovaný
server WWW

E-4

stránka Heslo, zabudovaný

server WWW

E-4

stránka Identifikace zařízení,

zabudovaný
server WWW

E-2

,

E-3

stránka Jazyk, zabudovaný

server WWW

E-3

stránka Konfigurace tiskárny,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Kontaktní informace,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Náhradní součásti,

zabudovaný
server WWW

E-2

,

E-3

stránka nakřivo, odstraňování

problémů

97

stránka Nastavení podpory,

zabudovaný
server WWW

E-4

stránka Obnovovací interval,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Sít’ové nastavení,

zabudovaný
server WWW

E-4

stránka Spotřeba

zobrazování ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

stránka Správa přístupu,

zabudovaný
server WWW

E-4

stránka stavu tiskárny,

zabudovaný
server WWW

E-2

stránka stavu, zabudovaný

server WWW

E-2

stránka Upozornění,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránka Zabezpečení,

zabudovaný
server WWW

E-3

stránky Diagnostika,

zabudovaný
server WWW

E-4

stránky Připojení, zabudovaný

server WWW

E-4

stránky s informacemi

použití při odstraňování

problémů

108

stránky WWW

znak euro

4

stránky Zařízení, zabudovaný

server WWW

E-3

strom nabídek, viz mapa

nabídek

Světelný indikátor Data

13

Světelný indikátor Pozor

13

Světelný indikátor

Připraveno

13

světelné indikátory

ovládací panel

13

světlý tisk

nastavení sytosti toneru

B-8

odstraňování problémů

97

syntaxe tiskových příkazů

D-2

T

technologie Memory

Enhancement (MEt)

B-14

technologie MEt (Memory

Enhancement)

B-14

testování dráhy papíru

B-3

tipy

duplexní tisk

36

obálky

42

průhledné fólie

45

štítky

44

tisk na obě strany

36

tisk

adresář souborů

B-3

celostránkové, viz zobrazení

pokrývající celou stránku

duplexní tisk

35

když dochází toner

72

komplexnější úlohy

55

konfigurační stránka

109

mapa nabídek

15

,

108

na obálky z 1. zásobníku

43

nastavení

26

,

28

obálky

42

obálky lepené na obou

koncích

A-12

obálky s lepící chlopní

A-12

obálky z 1. zásobníku

A-11

odstraňování

problémů

100

,

101

otočený papír

46

pokyny pro kvalitu papíru

A-8

první strana na odlišný

papír

56

průhledné fólie

45

ruční podávání papíru

58

rychlé kopie

61

rychlost

A-19

seznam písma

111

soukromé úlohy

65

speciální papír

40

štítky

44

těžký papír
uchovaná úloha, zbývající

kopie

63

uložené úlohy

67

uživatelský formát papíru
uživatelský papír

52

výstupní zásobníky

26

velínový papír

54

více stránek na jeden list

papíru

56

vodoznak

55

základní úlohy

25

záznamy chyb

B-3

zobrazení pokrývající celou

stránku

48

tisk 2-up

56

tisk na široký formát

2

tisk n-up

56

tisk se zastavil, odstraňování

problémů

102

tisk v pracovní skupině

3

tiskárna

čištění

74

funkce

2

fyzické rozměry

A-15

kontrola konfigurace

108

mapa nabídek

15

modely

5

nápověda softwaru

21

background image

8

Rejstřík

CSWW

objednávání náhradních dílů

od poskytovatele podpory
a služeb

10

objednávání náhradních

součástí prostřednictvím
zabudovaného
serveru WWW

E-1

ovladače, Macintosh

22

ověření aktuálního

nastavení

109

pamět’

C-1

parametry

A-15

potlačení nastavení

ovládacího panelu

20

přejmenování

106

,

E-2

příkazy

D-1

,

D-7

,

E-1

příkazy PCL

D-5

,

D-7

provozní teplota

A-19

relativní vlhkost

A-19

rozměry

A-15

rozšíření paměti

C-1

software

17

součásti a umístění

7

stav, viz zprávy

stránky s informacemi

108

údržba

69

ukládání nastavení

55

umístění součástí

7

umístění ukazatele formátu

papíru

33

uspořádání ovládacího

panelu

13

výběr výstupních

zásobníků

26

výstupní zásobníky

28

změna nastavení ovládacího

panelu

15

zprávy, viz zprávy

tiskové příkazy PCL

výběr typů písma

D-4

tiskové rozlišení, informace na

konfigurační stránce

109

tlačítka, ovládací panel

14

tlačítko Hodnota

14

tlačítko Nabídka

14

tlačítko Nápověda, v ovladači

tiskárny

21

tlačítko Pokračovat

14

tlačítko Položka

14

tlačítko Zrušit úlohu

14

tlačítko Zrušit úlohu, viz tlačítko

Zrušení úlohy

tlačítko Zvolit

14

tmavý tisk, nastavení sytosti

toneru

B-8

toner

nezafixovaný

78

obnovení nastavení

indikátoru

B-16

odstraňování problémů

97

opravení problémů

A-8

potřísnění

80

redistribuce

72

tovární nastavení, obnovit

B-21

těžký papír

parametry

A-13

parametry hmotnosti

A-13

problémy

A-13

tisk

28

U

uchování úloh

63

uchování úlohy

61

údržba tiskárny

69

ukazatel formátu papíru,

umístění

33

ukazatel, formát papíru

33

ukládání

úlohy

67

Ukládání zdroje, přidělení

paměti

C-6

úlohy

kontrola a uchování

63

nastavení doby uchování před

odstraněním

B-16

nelze uložit

90

odstraňování problémů

101

rychlé kopírování

61

smazatelná varování

B-14

soukromé

65

,

B-2

uchování

61

ukládání

67

,

B-2

vymazání aktuální

B-21

vymazány z důvodu

nedostatku paměti

88

zrušení

14

úlohy Kontroly a uchování

popis

63

úlohy pro kontrolu a uložení

nastavení doby uchování před

odstraněním

B-16

uložené úlohy

nabídka

B-2

nastavení doby uchování před

odstraněním

B-16

tisk a odstranění

67

uložení

nastavení tiskárny

55

toner

B-8

umístění výstupů, odstraňování

problémů

103

úprava

přidělení paměti

C-6

úrovně, spotřební materiál

E-2

uvíznutý papír

opravení problémů

A-8

uvíznutí papíru

odstraňování častých

84

odstraňování uvíznutí papíru z

oblasti vstupních
zásobníků

79

odstraňování z duplexoru

82

odstraňování z oblasti horního

víka

80

odstraňování z oblastí

výstupu

81

popis

78

zjišt’ování místa

78

uvíznutí, viz uvíznutí papíru

uzamčení

zásobníky papíru

59

uživatelský formát papíru

doplňování zásobníku na 500

listů

50

kartónový papír, typy

A-13

nastavení formátu papíru

52

okraje

52

orientace

40

parametry papíru

A-6

pokyny pro tisk

52

tisk

uživatelský papír

tisk

28

,

52

uživatelská příručka,

objednávání

11

uživatelská úprava

použití 1. zásobníku

57

V

výběr

alternativní PPD

106

místo výstupu

26

ovladač tiskárny

19

umístění výstupu

28

výchozí jazyk tiskárny

B-12

výběr ovladače

21

výchozí nastavení

brána

B-20

obnovení

B-21

popis

B-1

tisk

B-9

tiskárna je vypnutá nebo

resetovaná

14

výhody, tiskárna

2

výrobek

číslo

7

výstupní zásobníky

popis

26

tipy pro používání

26

výběr

26

viz též zadní výstupní

zásobník; horní výstupní
zásobník

váleček, posunovací

74

varování

elektronická pošta,

konfigurace

E-3

smazatelná

B-14

vektorová grafika

D-1

velín

parametry

A-11

velínový papír

odstraňování častých

uvíznutí

84

tisk

54

víceúčelový papír,

objednávání

10

víceúčelový zásobník, viz 1.

zásobník

vkládání

obálek do 1. zásobníku

43

vnitřní písmo

B-10

vnitřní typy písma

111

,

B-11

vodoznak, tisk

55

volba Konfigurace

B-3

background image

CSWW

Rejstřík

9

volba Tisknout adresář

souborů

B-3

volba Tisknout mapu

nabídek

B-3

volba Tisknout seznam písma

PCL

111

,

B-3

volba Tisknout seznam písma

PS

111

,

B-3

volba Tisknout test dráhy

papíru

B-3

volba Tisknout záznamy

chyb

B-3

volba Zobrazit záznamy

chyb

B-3

volby typu rámce

karty Ethernet

B-19

Token Ring

B-19

vstupní zásobníky, viz zásobníky

papíru; 1. zásobník;
2. zásobník

vymazání

aktuální úloha

B-21

pamět’ v tiskárně

B-21

vynechávání barvy, odstraňování

problémů

A-8

vynechávky, odstraňování

problémů

97

vyrovnávací pamět’

přeplněna

91

tisk dat

14

změna velikosti

C-7

vyrovnávací pamět’ V/V, změna

velikosti vyrovnávací
paměti

C-7

W

Windows

nápověda

21

ovladače tiskárny

18

,

20

podpora softwaru HP Web

JetAdmin

23

software

20

uchování úlohy

61

Z

zablokování

ovládací panel

22

zabudovaný server WWW

E-1

zadní výstupní zásobník

odstraňování uvíznutí

papíru

81

popis

26

tisk

28

umístění

7

základní tiskové úlohy

25

zarážka papíru

nastavení

29

účel

26

umístění

7

zařízení flash

chráněn proti zápisu

87

plný

87

zařízení pro velkokapacitní

pamět’

instalace

C-8

umístění

C-8

zásobník na 250 listů

objednávání

10

parametry papíru

A-5

tisk podle typu a formátu

papíru

60

umístění

7

zásobník na 500 listů

(doplňkový)

doplňování

33

doplňování uživatelského

formátu papíru

50

orientace papíru

41

parametry papíru

A-6

tisk na otočený papír

47

tisk podle typu a formátu

papíru

59

zásobník na 500 listů, doplňkový

objednávání

10

zásobník s výstupem lícem

dolů

26

zásobník s výstupem lícem

vzhůru

28

zásobníky papíru

aktuální nastavení

formátu

109

doplňování 1. zásobníku

30

doplňování 2. zásobníku

31

doplňování zásobníku na 500

listů

33

kapacity

3

konfigurace ze

zabudovaného
serveru WWW

E-1

nástavec

30

nepodporovaný formát

90

objednávání

10

odstraňování častých

uvíznutí

84

odstraňování problémů

103

odstraňování uvíznutí

papíru

78

orientace pro duplexní tisk

38

podávání z nesprávného

zásobníku

103

seznam nainstalovaných

doplňků

109

uživatelská úprava 1.

zásobníku

57

víceúčelový

30

zablokování

59

zásobníky toneru

instalace

71

nastavení indikátoru HP

TonerGauge

B-16

objednávání

10

předpokládaná životnost

71

recyklace

71

skladování

71

zásobníky toneru, viz tiskové

zásobníky

zásobníky, viz tiskové zásobníky

zásobníky, viz výstupní

zásobníky

zásobníky, viz zásobníky papíru

zásuvky EIO

7

zásuvky V/V

7

záznam chyb

zobrazené na konfigurační

stránce

110

záznamy chyb

popis

B-3

tisk

B-3

zobrazení

B-3

zobrazení na stránkách

zabudovaného
serveru WWW

E-2

zjišt’ování místa uvíznutí

papíru

78

zkomolený tisk, odstraňování

problémů

102

zkroucený papír, odstraňování

problémů

97

,

A-11

změna

nastavení kontrolního

panelu

15

typ a formát papíru

59

velikost vyrovnávací

paměti V/V

C-7

znak euro

4

znaky

escape

D-3

nesprávně zformované

97

znaky Escape

příklady

D-2

zadávání v systému DOS

D-3

zobrazení

stavu tiskárny a sítě ze

zabudovaného
serveru WWW

E-1

záznamy chyb

B-3

zobrazení pokrývající celou

stránku, tisk

48

zobrazování

adresa IP

E-2

hlášení, zobrazování ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

stránka Spotřeba ze

zabudovaného
serveru WWW

E-2

úrovně spotřebního

materiálu

E-2

zotavení po uvíznutí,

nastavení

B-15

zpráva blok nabídek

85

zpráva Dochází toner

72

zpráva konfigurace

uživatelského formátu

52

zpráva Mapa nabídek

108

zpráva Pamět’ PCL

C-6

zpráva Pamět’ PS

C-6

zpráva Přístup nepovolen, blok

nabídek

15

zpráva Proveďte údržbu tiskárny

popis

89

zpráva proveďte údržbu tiskárny

konfigurace

B-15

zpráva Tisknout konfigurační

stránku

109

background image

10

Rejstřík

CSWW

zpráva Uložit zdroj

C-6

zpráva Uvíznutí

91

zpráva Velikost V/V

C-7

zpráva Vyrovnávací

pamět’ V/V

C-7

zpráva Vytisknout čisticí

stránku

76

zprávy

ovlivněná nastavením v

nabídce Konfigurace

85

seznam a vysvětlení

85

sledování ze zabudovaného

serveru WWW

E-1

zprávu nelze odstranit

85

zprávy tiskárny, viz zprávy

zpětné stavové zprávy

B-18

zvlnění, odstraňování

problémů

97

zvrásněný papír, odstraňování

problémů

97

background image
background image

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002
Hewlett-Packard Company