HP LaserJet 5100 Printer series - Slovníček

background image

Slovníček

DIMM
(dvouřadý pamět´ový
modul)

Obvodová deska s přídavnou pamětí pro tiskárnu.

emulace PostScript

Viz PS.

formát

V této uživatelské příručce se formát papíru vztahuje na
rozměry papíru nebo jiného tiskového média.

média

Jakýkoli materiál určený k tisku, včetně obálek, štítků,
průhledných fólií a dalších typů papíru. (Typy papíru
zahrnují hlavičkový papír, papír s otvory pro vazač,
recyklovaný, kancelářský, barevný, kartónový a
předtištěný.)

Mopier

Tiskárna HP LaserJet dodávající vícenásobné originální
výtisky (vytváří kopie tiskové úlohy).

nápověda ovladače
tiskárny

Pokyny na obrazovce týkající se používání ovladače
tiskárny.

nápověda pro software
tiskárny

Pokyny na obrazovce týkající se používání softwaru
tiskárny. Obrazovky s nápovědou, které lze aktivovat
tlačítkem Nápověda (nebo otazníkem) v softwaru tiskárny.

nastavitelný zásobník

Zásobník papíru, ve kterém lze použít více formátů médií.
Všechny zásobníky v této tiskárně jsou nastavitelné.

ovladač tiskárny

Programové soubory umožňující softwarové aplikaci
komunikovat s tiskárnou a využívat její funkce.

PCL

Ovládací jazyk tiskárny HP.

předtištěný papír

Papír s předtištěným formulářem.

příslušenství pro
duplexní jednotku
(nazývané také
”duplexor”)

Doplňkové příslušenství určené pro automatický tisk na
obě strany papíru.

PS

Emulace HP PostScript 3. Jazyk tiskárny dodávaný s
tiskárnou.

background image

2

Slovníček

CSWW

rozšířený vstup/výstup
(EIO, enhanced
input/output)

Doplňkové zásuvky tiskárny pro přenos dat mezi
počítačem a tiskárnou. Modulární V/V (MIO) příslušenství
pro starší tiskárny a novější technologie EIO nejsou
kompatibilní.

software tiskárny

Jakýkoli software dodávaný s tiskárnou. Tiskárna se
dodává s kompaktním diskem obsahujícím software
potřebný pro přístup ke všem funkcím tiskárny. Je-li
tiskárna správně nastavena, příslušný software je již
nainstalován.

softwarová aplikace

Počítačový program nebo balík určený k prodeji
veřejnosti.

táhni a pust´
(drag-and-drop)

Schopnost vykonat funkci graficky bez zapisování
příkazu. Například v Průzkumníku ve Windows 95 můžete
kopírovat nebo přemístit soubor jeho ”přetažením” z jedné
složky a ”upuštěním” do jiné složky.

typ

V této uživatelské příručce se typ papíru vztahuje na
specifické vlastnosti papíru nebo jiného tiskového média,
jako je např. hrubý papír, průhledná fólie, štítky, atd.

univerzální zásobník

Zásobník papíru, který lze nastavit na řadu formátů papíru.

vodoznak

Text vytištěný na pozadí stránky.

zdroj

V této uživatelské příručce se zdroj papíru vztahuje na
zásobník papíru, do kterého se vkládá papír nebo jiná
tisková média.

zobrazení pokrývající
celou stránku

Tisk až k okrajům papíru. Tohoto efektu se dosáhne
tiskem na větší papír a oříznutím jeho okrajů.

background image

CSWW

Rejstřík

1