HP LaserJet 5100 Printer series - Doplňování 1. zásobníku 

background image

Doplňování 1. zásobníku

Poznámka

Abyste zabránili uvíznutí papíru,
nedoplňujte zásobníky v době, kdy
tiskárna tiskne.

1. zásobník je víceúčelový zásobník na
různé druhy papíru, přičemž pojme až
100 listů papíru, 10 obálek nebo
20 kartotéčních lístků. Tiskárna si může
podat papír nejdříve z 1. zásobníku. Toto
nastavení můžete změnit podle pokynů,
viz strana 57. Informace o
podporovaných formátech papíru, viz
strana A-4.

1 Otevřete 1. zásobník a vysuňte

nástavec zásobníku.

2 Přesahuje-li délka vkládaného papíru

9 palců (229 mm), otevřete druhý
nástavec zásobníku.

3 Nastavte postranní lišty na

požadovaný formát.

4 Doplňte 1. zásobník. Papír by se měl

vejít pod výstupky na vodicích lištách.
Informace o správné orientaci, viz
strana 41.

Například papír formátu A4, A5,
Executive a B5 vkládejte dlouhým
okrajem směrem k tiskárně.

Ostatní formáty papíru vkládejte
krátkým okrajem směrem k
tiskárně.

5 Ujistěte se, že se vodící lišty dotýkají

papíru, aniž by jej ohýbaly.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

31