HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk soukromé úlohy

background image

Tisk soukromé úlohy

Funkce tisku soukromé úlohy umožňuje uživateli určit, že úloha se
nemá tisknout do té doby, kdy uživatel přikáže její vytištění zadáním
čtyřčíselného osobního identifikačního čísla (PIN) prostřednictvím
ovládacího panelu tiskárny. Uživatel zadá PIN v ovladači tiskárny a číslo
je odesláno do tiskárny jako součást tiskové úlohy.

Poznámka

Funkce Soukromá úloha funguje také v případě, že tiskárna nemá
doplňkový pevný disk za použití dostupné paměti RAM tiskárny.
Minimální požadovaná velikost paměti RAM je 32 MB. Při častém
nebo velmi častém používání této funkce výrobce doporučuje přidat
pevný disk.

Určení soukromé úlohy

Chcete-li v ovladači určit některou úlohu jako soukromou, vyberte
možnost Soukromá úloha a zadejte čtyřčíselný PIN.

Vytištění soukromé úlohy

Uživatel může soukromou úlohu vytisknout z ovládacího panelu.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše uživatelské

jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 Stiskněte tlačítko

[Vybrat]

.

678,92-0:;;;;.

5 Stiskutím tlačítka

[-Hodnota+]

změňte první číslici PIN a potom

stiskněte tlačítko

[Vybrat]

. Místo čísla se zobrazí

<. Opakujte tyto

kroky a změňte zbývající číslice PIN. Zobrazí se indikace

  .

6 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví požadovaný

počet kopií.

7 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu vytiskněte.

background image

66

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Odstranění soukromé úlohy

Když uživatel odešle soukromou úlohu, tiskárna přepíše jakoukoli
předchozí úlohu se stejným názvem. Po vytištění se soukromá úloha
automaticky odstraní z doplňkového pevného disku nebo paměti.

Poznámka

Pokud tiskárnu vypnete a opět zapnete, všechny rychlé kopie, úlohy
pro kontrolu a uchování a soukromé úlohy se vymažou.

Soukromou úlohu lze také z ovládacího panelu tiskárny vymazat, aniž
byla kdy vytištěna.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše uživatelské

jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

vyberte úlohu. Zobrazí se indikace:;;;;.

5 Stisknutím tlačítka

[-Hodnota+]

změňte první číslici PIN a potom

stiskněte tlačítko

[Vybrat]

. Místo čísla se zobrazí

<. Opakujte tyto

kroky a změňte zbývající číslice PIN. Zobrazí se indikace

  .

6 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

dokud se neobjeví indikace

 .

7 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu odstraňte.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

67