HP LaserJet 5100 Printer series - Uchování úlohy

background image

Uchování úlohy

Uchování úlohy má pouze čtyři funkce: Rychlá kopie, Zkontrolovat a
uchovat, Soukromá úloha a Uložená úloha (všechny jsou dostupné v
případě, že je nainstalován doplňkový pevný disk). Funkce
Zkontrolovat a uchovat a Soukromá úloha jsou dostupné i bez
nainstalovaného pevného disku. Informace o každé z těchto funkcí
naleznete na následujících stránkách.

Poznámka

Funkce Soukromá úloha a Zkontrolovat a uchovat fungují také v
případě, že tiskárna nemá doplňkový pevný disk, pokud je dostupná
pamět´ RAM tiskárny. Minimální požadovaná velikost paměti RAM je
32 MB. Při častém nebo velmi častém používání této funkce výrobce
doporučuje přidat pevný disk.

Chcete-li použít jednotlivé funkce, postupujte nejprve podle kroků
uvedených níže a potom pokračujte částí, která popisuje funkci,
kterou chcete použít.

Pouze pro systém Windows:

1 V nabídce aplikace vyberte příkaz Tisk.

2 Klepnutím na možnost Vlastnosti zobrazíte dialogové okno

Vlastnosti.

3 Klepnutím na kartu Umístění zobrazíte možnosti umístění.

4 Klepnutím na tlačítko Možnosti pod položkou Vlastnosti umístění

zobrazíte Možnosti uchování úlohy.

Pouze pro systém Macintosh:

Z roletové nabídky v dialogovém okně Tisk vyberte možnost Uchování
úlohy
u novějších ovladačů. U starších ovladačů vyberte možnost
Specifické možnosti tiskárny.

Rychlé kopie úloh

Funkce rychlých kopií vytiskne požadované množství kopií úlohy a
uloží kopii úlohy na doplňkový pevný disk tiskárny. Později je možné
vytisknout dodatečné kopie úlohy. Informace o určování počtu
rychlých kopií úloh, které se mají uložit, viz položka ovládacího panelu

!'3 4 ', který je popsán na straně 2.

background image

62

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Tisk dodatečných rychlých kopií úloh

Chcete-li vytisknout dodatečné kopie úlohy uložené na doplňkovém
pevném disku tiskárny z ovládacího panelu:

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše uživatelské

jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

vyberte úlohu. Zobrazí se indikace  .

5 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví požadovaný

počet kopií.

6 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu vytiskněte.

Odstranění uložených rychlých kopií úloh

Když uživatel odešle rychle zkopírovanou úlohu, tiskárna přepíše
jakoukoli předchozí úlohu se stejným názvem. Jestliže pod názvem
úlohy není uložena žádná jiná rychlá kopie úloha a tiskárna potřebuje
další místo, tiskárna pravděpodobně odstraní jiné uložené rychlé
kopie úlohy počínaje nejstarší úlohou. Výchozí množství rychle
zkopírovaných úloh, které lze uložit, je 32. Množství rychle
zkopírovaných úloh, které lze uložit, se nastavuje z ovládacího panelu.

Poznámka

Pokud tiskárnu vypnete a opět zapnete, všechny rychlé kopie, úlohy
pro kontrolu a uchování a soukromé úlohy se vymažou.

Uloženou rychlou kopii úlohy lze také odstranit z ovládacího panelu
nebo z aplikace HP Web JetAdmin.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte a podržte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše

uživatelské jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

vyberte úlohu. Zobrazí se indikace  .

5 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

dokud se neobjeví indikace

 .

6 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu odstraňte.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

63