HP LaserJet 5100 Printer series - Ulození tiskové úlohy

background image

Uložení tiskové úlohy

Uživatel může tiskovou úlohu načíst na doplňkový pevný disk tiskárny,
aniž by úlohu vytiskl. Uživatel může potom úlohu kdykoli vytisknout z
ovládacího panelu tiskárny. Například, uživatel může chtít uložit
formulář zaměstnance, kalendář, časový rozvrh nebo formulář
účetnictví, které si mohou tisknout ostatní uživatelé.

Chcete-li uložit úlohu trvale na doplňkový pevný disk, vyberte při tisku
úlohy v ovladači možnost Uložená úloha.

Určení uložené úlohy jako soukromé

Chcete-li v ovladači některou uloženou úlohu určit jako soukromou,
vyberte pod možností Uložená úloha možnost Požadovat PIN pro tisk
a zadejte čtyřčíselný PIN.

Tisk uložené úlohy

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše uživatelské

jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 (Tento krok proveďte pouze v případě, že tisknete soukromou

úlohu.) Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

vyberte úlohu.

Zobrazí se

indikace

:;;;;.

5 (Tento krok proveďte pouze v případě, že tisknete soukromou

úlohu.) Stisknutím tlačítka

[-Hodnota+]

změňte první číslici PIN a

potom stiskněte tlačítko

[Vybrat]

. Místo čísla se zobrazí

<. Opakujte

tyto kroky a změňte zbývající číslice PIN. Zobrazí se indikace  .

6 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví požadovaný

počet kopií.

7 Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu vytiskněte.

background image

68

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Odstranění uložených úloh

Když uživatel odešle uloženou úlohu, tiskárna přepíše jakoukoli
předchozí úlohu se stejným názvem. Dodatečné kopie úlohy uložené
na doplňkovém pevném disku tiskárny lze vytisknout z ovládacího
panelu.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko

[Nabídka]

, dokud se neobjeví nabídka

   35 34 '

.

2 Stiskněte tlačítko

[Položka]

, dokud se neobjeví vaše uživatelské

jméno.

3 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

, dokud se neobjeví název

požadované úlohy.

4 (Tento krok proveďte pouze v případě, že tisknete soukromou

úlohu.) Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

vyberte úlohu.

Zobrazí se

indikace

:;;;;.

5 (Tento krok proveďte pouze v případě, že tisknete soukromou

úlohu.) Stisknutím tlačítka

[-Hodnota+]

změňte první číslici PIN a

potom stiskněte tlačítko

[Vybrat]

. Místo čísla se zobrazí

<. Opakujte

tyto kroky a změňte zbývající číslice PIN. Zobrazí se indikace  .

6 Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

dokud se neobjeví indikace

 .

Poznámka

Stisknutím tlačítka

[Vybrat]

úlohu odstraňte.

background image

CSWW

Kapitola 3: Údržba tiskárny

69

3