HP LaserJet 5100 Printer series - Uzivatelská úprava pouzití 1. zásobníku 

background image

Uživatelská úprava použití 1. zásobníku

Upravte si 1. zásobník tak, aby vyhovoval vaším potřebám.

Tiskárnu lze nastavit tak, aby si podávala papír z 1. zásobníku (pokud
není prázdný), nebo aby tiskla pouze z 1. zásobníku, je-li konkrétně
vyžádán vložený typ papíru. Nastavte

  nebo

   v nabídce Manipulace papíru na

ovládacím panelu tiskárny. (Tisk z 1. zásobníku může být o něco
pomalejší při nastavení

 .)

Režim zás. 1=První

Není-li vždy v 1. zásobníku papír nebo používáte-li jej pouze k ručnímu
podávání papíru, ponechte výchozí nastavení,

 

 v nabídce Manipulace papíru.

,-.,/012  znamená, že si tiskárna

podává papír nejdříve z 1. zásobníku, není-li prázdný nebo zavřený.

Můžete přesto zvolit jiný papír z jiných zásobníků tak, že zvolíte
konkrétní zásobník v ovladači tiskárny.

Režim zás. 1=Kazeta

,-.,/012   znamená, že tiskárna

považuje 1. zásobník za vnitřní zásobník jako ostatní. Tiskárna nehledá
papír nejdříve v 1. zásobníku, ale podává si papír buď od
nejspodnějšího zásobníku nahoru (od zásobníku s nejvyšší kapacitou
po zásobník s nejnižší kapacitou) nebo ze zásobníku, který odpovídá
typu nebo nastavení zvoleným v softwaru.

Při nastavení

   se v nabídce Manipulace

papíru objeví možnost konfigurace nastavení formátu i typu pro 1.
zásobník.

V ovladači tiskárny můžete zvolit papír z kteréhokoli zásobníku
(včetně 1. zásobníku) podle typu, formátu nebo zdroje. Pokyny pro
tisk podle typu a formátu papíru, viz strana 59.

background image

58

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Ruční podávání papíru z 1. zásobníku

Funkce Ruční podávání vám umožňuje tisk z 1. zásobníku na speciální
papír, jako např. na obálky nebo hlavičkový papír. Při zvolení Ručního
podávání tiskárna tiskne pouze z 1. zásobníku.

Ruční podávání zvolte v softwaru nebo v ovladači tiskárny. Ruční
podávání lze také aktivovat v nabídce Manipulace papíru na ovládacím
panelu tiskárny.

Poznámka

Při zvolení Ručního podávání, je-li

 , tiskárna

automaticky tiskne (je-li v zásobníku papír). Je-li

 

 , tiskárna požádá o doplnění 1. zásobníku bez ohledu

nato, je-li prázdný nebo plný. Můžete tak vložit jiný papír, je-li to nutné.
Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

, chcete-li tisknout z 1. zásobníku.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

59