HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk na obě strany papíru (doplňkový duplexor) 

background image

Tisk na obě strany papíru (doplňkový
duplexor)

Tiskárna může automaticky tisknout na obě strany papíru pomocí
doplňkového příslušenství pro duplexní tisk (duplexor). Takový tisk se
nazývá duplexní. Informace o objednávání doplňkového příslušenství,
viz strana 10.

Poznámka

Kompletní pokyny pro instalaci a nastavení naleznete v dokumentaci
dodávané s duplexorem. Duplexní tisk může vyžadovat přídavnou
pamět´ (strana C-1).

Duplexor podporuje formáty od 5,8 x 8,3 palců (148 x 210 mm) do
11,7 x 17 palců (297 x 432 mm).

Papír s otvory pro vazač musí být při tisku na obě strany vkládán do
tiskárny otočený (strana 46).

Obrázek 8 Tiskárna s doplňkovým duplexorem

Zadní část

duplexoru

Zadní víko

duplexoru

Základna

duplexoru

background image

36

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Pokyny pro tisk na obě strany

Upozornění

Netiskněte na obě strany štítků, průhledných fólií, obálek, velínového
papíru ani papíru s měrnou hmotností přesahující 28 liber (105 g/m

2

).

Mohlo by dojít k poškození tiskárny a uvíznutí papíru.

VAROVÁNÍ!

Abyste zabránili svému poranění a poškození tiskárny, nezdvihejte
tiskárnu s nainstalovaným duplexorem. Před přemístěním tiskárny z
ní sejměte duplexor a doplňkové zásobníky.

Aby tiskárna rozeznala duplexor, může být nezbytné provést
konfiguraci ovladače tiskárny. (Podrobné informace naleznete v
nápovědě pro software tiskárny.)

Chcete-li tisknout na obě strany papíru, proveďte volbu v softwaru
nebo v ovladači tiskárny. (Viz nápověda pro software tiskárny.)

Nemá-li ovladač tiskárny tuto možnost, změňte nastavení duplexu v
nabídce Manipulace papíru na ovládacím panelu tiskárny na

$ . V nabídce Manipulace papíru také nastavte Vazbu

na dlouhý okraj nebo krátký okraj. (Další informace, viz strana 39.)

Ujistěte se, že je 2. zásobník na svém místě a se sklopeným víkem.
(Při duplexním tisku papír prochází nad tímto víkem.)

Chcete-li použít duplexor, zavřete zadní výstupní zásobník
(strana 26). Otevřením zadního výstupního zásobníku se duplexor
deaktivuje.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

37

Oddělení tiskárny od duplexoru

Než zvednete tiskárnu, vždy ji nejprve oddělte od duplexoru.

1

Vysuňte zadní část duplexoru směrem z tiskárny.

2

Zvedněte tiskárnu z duplexoru.

background image

38

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru

Duplexor vytiskne nejdříve druhou stranu papíru, takže hlavičkový,
děrovaný a předtištěný papír musí být správně nasměrován,
Obrázek 9.

Obrázek 9 Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru

U 1. zásobníku vkládejte první stranu lícem dolů.

Papír formátu Letter, A4, A5, Executive a B5 vkládejte horním
krátkým okrajem doprava.

Ostatní formáty papíru vkládejte horním krátkým okrajem směrem k
tiskárně.

U ostatních zásobníků vkládejte první stranu lícem vzhůru.

Papír formátu Letter, A4, A5, Executive a B5 vkládejte horním
krátkým okrajem doprava.

Ostatní formáty papíru vkládejte horním krátkým okrajem směrem k
sobě.

1. zásobník

Všechny ostatní

zásobníky

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

39

Možnosti uspořádání pro tisk na obě strany papíru

Níže jsou uvedeny čtyři možnosti orientace papíru. Tyto možnosti lze
zvolit v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu tiskárny (nastavte

 v nabídce Manipulace papíru a !v nabídce Tisk).

Obrázek 10 Možnosti uspořádání pro tisk na obě strany papíru

1. Formát na výšku, dlouhý

okraj

Výchozí nastavení tiskárny a nejpoužívanější uspořádání stránky.
Každé zobrazení se vytiskne správnou stranou vzhůru. Po sobě
jdoucí stránky lze číst odshora dolů na levé stránce a odshora
dolů na pravé stránce.

2. Formát na šířku, dlouhý

okraj

Toto uspořádání se často používá u aplikací pro účetnictví,
zpracování dat a tabulky. Každá druhá stránka se vytiskne vzhůru
nohama. Po sobě jdoucí stránky lze číst za sebou odshora dolů.

3. Formát na výšku, krátký

okraj

Toto uspořádání se často používá u bloků. Každá druhá stránka
se vytiskne vzhůru nohama. Po sobě jdoucí stránky lze číst za
sebou odshora dolů.

4. Formát na šířku, krátký

okraj

Každé zobrazení se vytiskne správnou stranou vzhůru. Po sobě
jdoucí stránky lze číst odshora dolů na levé stránce a odshora
dolů na pravé stránce.

4. Na šířku

krátký okraj

3. Na výšku

krátký okraj

2. Na šířku

dlouhý okraj

1. Na výšku

dlouhý okraj

background image

40

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW