HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk štítků 

background image

Tisk štítků

Používejte pouze štítky určené pro laserové tiskárny. Vícevrstvé štítky
a štítky, které nespočívají rovně, se lépe tisknou otočené. Informace
o tisku na otočený papír viz stránku, viz strana 46. Zkontrolujte, zda
štítky odpovídají parametrům pro používaný vstupní zásobník
(strana A-10).

Doporučovaný postup:

Vytiskněte dávku 50 štítků z 1. zásobníku nebo dávku 50 až
100 štítků z ostatních zásobníků.

Informace o správné orientaci při tisku štítků, viz strana 41.

Zkuste otevřít zadní výstupní zásobník (strana 28), abyste zabránili
kroucení a dalším problémům.

Obrázek 13 Tisk štítků

Čemu se vyhnout:

Upozornění

Nebudete-li se řídit těmito pokyny, může dojít k poškození tiskárny.

Nezaplňujte zcela zásobníky, protože hmotnost štítků je větší než
hmotnost papíru.

Nepoužívejte štítky, které se odlepují od listu, které jsou pomačkané
nebo jinak poškozené.

Nepoužívejte listy se štítky, jejichž podložka není zcela zakrytá.
(Štítky musí zcela pokrývat podložku.)

Nepodávejte list se štítky do tiskárny více než jednou. Lepidlo štítků
může projít tiskárnou pouze jednou.

Netiskněte na obě strany štítků.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

45