HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír 

background image

Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný
papír

Při tisku na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír je důležité
doplňovat papír do zásobníku správným směrem.

Poznámka

Orientace papíru je odlišná, tisknete-li s doplňkovým duplexorem
(strana 38).

Papír s otvory pro vazač může být nezbytné tisknout otočený
(strana 46).

Tisk v režimu na výšku nebo na šířku se obvykle volí v softwarové
aplikaci nebo v ovladači tiskárny. Není-li tato možnost k dispozici,
změňte nastavení Orientace v nabídce Tisk na ovládacím panelu
tiskárny (strana B-10).

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

41

Orientace papíru

Obrázek 11 Orientace papíru pro 1. zásobník

Papír formátu Letter, A4, A5, Executive a B5 vkládejte stranou
určenou k tisku vzhůru a horním krátkým okrajem směrem doprava.

Ostatní formáty papíru vkládejte stranou určenou k tisku vzhůru a
horním krátkým okrajem směrem k tiskárně.

Obrázek 12 Orientace papíru pro všechny ostatní zásobníky

Papír formátu Letter, A4, A5, Executive a B5 vkládejte stranou
určenou k tisku dolů a horním krátkým okrajem směrem doprava.

Všechny ostatní formáty vkládejte lícem dolů a horním krátkým
okrajem směrem k sobě.

background image

42

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW