HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk na lístky, uzivatelský formát papíru a silný papír 

background image

Tisk na lístky, uživatelský formát papíru a silný
papír

Na uživatelský formát papíru lze tisknout z 1. zásobníku nebo z
doplňkového zásobníku na 500 listů. Parametry papíru, viz strana A-2.

Maximální hmotnost papíru 53 liber (199 g/m

2

) pro 1. zásobník a

28 liber (105 g/m

2

) pro zásobník na 500 listů.

Poznámka

Na těžký papír a papíry velmi malých nebo velkých uživatelských
rozměrů je třeba tisknout z 1. zásobníku do zadního výstupního
zásobníku. Před použitím zadní výstupní zásobník otevřete
(strana 28).

Ovládací panel tiskárny lze nastavit vždy na jeden uživatelský formát.
Do tiskárny vkládejte maximálně jeden uživatelský formát papíru.

Při tisku na velké množství malých nebo úzkých médií a na standardní
papír dosáhnete nejlepších výsledků, jestliže nejprve natisknete papír
a potom malá nebo úzká média. Chcete-li tisknout střídavě na malá a
úzká média, zvolte

   %&

!'  (v konfigurační nabídce tiskárny.

Informace o nastavení uživatelských formátů papíru, viz strana 52.

Zásobník

Minimální velikost

Maximální velikost

1. zásobník

3 x 5 palců
(76 x 127 mm)

12,28 x 18,5 palců
(312 x 470 mm)

Doplňkový zásobník na
500 listů

5,8 x 8,2 palců
(148 x 210 mm)

11,7 x 16,5 palců
(297 x 419 mm)
NEBO
11 x 17 palců
(280 x 432 mm)

background image

50

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Doplňování uživatelského formátu papíru do
zásobníku na 500 listů

Následující pokyny se týkají doplňování
uživatelského formátu do (doplňkového)
zásobníku na 500 listů. Podporované
formáty, viz strana A-6. Pokyny pro
doplňování standardních formátů, viz
strana 33.

Poznámka

Nedoplňujte zásobníky v době, kdy
tiskárna tiskne, aby nedošlo k uvíznutí
papíru.

1 Vysuňte zásobník zcela z tiskárny a

položte jej na rovný povrch.

2 Vložte papír do zásobníku.

3 Stiskněte páčku v zadní části zadní

vodící lišty. Posuňte zadní vodící lištu
k okraji papíru. Přední rohy papíru by
měly být zarovnány podle značek na
úchytkách postranních vodících lišt.

4 Stiskněte uvolňovací páčku na vnější

straně levé vodící lišty a upravte levou
i pravou lištu tak, aby odpovídaly šířce
papíru. Přední rohy papíru by měly být
pod úchytkami na vodících lištách a
okraje by měly být zarovnány se
značkami na úchytkách. Vodící lišty
by se měly dotýkat papíru, aniž by jej
ohýbaly.

5 Ujistěte se, že papír spočívá v

zásobníku rovně ve všech rozích, a že
je pod úchytkami na vodících lištách.

Pokračování na další straně.

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

51

6a Pokud vkládáte plnou dávku média,

pokračujte podle pokynů v bodě
6b. Jinak přikročte k bodu 7.

6b Nastavte páčku pro nastavení

napětí nahoru nebo dolů tak, aby
odpovídala symbolu zobrazenému
v okénku indikátoru napětí.

7 Aby nedocházelo k uvíznutí papíru,

nastavte ukazatel v zásobníku na
Uživatelský. Přepínačem lze nastavit
více formátů. Není-li ukazatel správně
nastaven, objeví se na displeji
ovládacího panelu chybová zpráva.

8 Zasuňte zásobník do tiskárny.

Poznámka

Chcete-li tisknout podle typu a formátu
papíru z ovladače, nakonfigurujte
nastavení zásobníku na ovládacím
panelu tiskárny tak, aby odpovídalo
papíru v jednotlivých zásobnících
(strana 59).

background image

52

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW

Pokyny pro tisk na uživatelský formát papíru

Nesnažte se tisknout na papír o rozměrech menších než 3 palce
(76 mm) na šířku nebo 5 palců (127 mm) na délku.

Nastavte okraje alespoň 0,17 palce (4,23 mm).

Nastavení uživatelského formátu papíru

Je-li vložen uživatelský formát papíru, je třeba zvolit nastavení formátu
v softwarové aplikaci (doporučený způsob), v ovladači tiskárny nebo
na ovládacím panelu tiskárny.

Poznámka

Nastavení ovladače tiskárny a softwarové aplikace (mimo nastavení
uživatelského formátu papíru) mají přednost před nastaveními
ovládacího panelu. (Nastavení softwarové aplikace má přednost před
nastavením ovladače tiskárny.) Ovládací panel musí být nastaven,
pokud je používán ovladač PCL 5e nebo pokud je uživatelský formát
papíru vložen napřed dlouhou stranou (X je delší než Y).

Obrázek 17 Tisk na uživatelský formát papíru

X (přední okraj)

Y (podélný okraj)

X (přední okraj)

Y (podélný okraj)

1. zásobník

Doplňkový zásobník na 500 listů

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

53

Není-li nastavení v softwarové aplikaci k dispozici, nastavte uživatelský
formát papíru na ovládacím panelu:

1 V nabídce Tisk nastavte

 # 

.

2 V nabídce Tisk zvolte palce nebo milimetry jako měrné jednotky.

3 V nabídce Tisk nastavte rozměr X (přední okraj papíru), jak ukazuje

Obrázek 17. Rozměr X může být 3 až 12,28 palců (76 až 312 mm)
pro 1. zásobník nebo 8,2 až 11,7 palců (148 až 297 mm) pro
(doplňkový) zásobník na 500 listů. Nastavte rozměr Y (podélný okraj
papíru), jak ukazuje Obrázek 17. Rozměr Y může být 5 až 18,5 palců
(127 až 470 mm) pro 1. zásobník nebo 5,8 až 17 palců (210 až
432 mm) pro (doplňkový) zásobník na 500 listů.

4 Je-li v 1. zásobníku uživatelský formát papíru a

 

 , nastavte    

v nabídce Manipulace papíru na ovládacím panelu tiskárny. Viz
”Uživatelská úprava použití 1. zásobníku” na straně 57.

Je-li uživatelský formát papíru v doplňkovém zásobníku na 500 listů,
ujistěte se, že je ukazatel formátu papíru nastaven na formát Podle
uživatele.

5 V softwaru zvolte Podle uživatele jako formát papíru.

Je-li například uživatelský formát papíru 8 x 10 palců (203 x 254 mm),
nastavte X=8 palců a Y=10 palců (X=203 milimetrů a
Y=254 milimetrů).

background image

54

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW