HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk obálek 

background image

Tisk obálek

Z 1. zásobníku lze tisknout na mnoho druhů obálek. (V zásobníku lze
uložit až 10 obálek.) Rychlost tisku závisí na typu obálky. Před
zakoupením většího množství obálek jich vždy několik vyzkoušejte.

Nastavte okraje alespoň 0,6 palce (15 mm) od okraje obálky.

Abyste co nejvíce omezili kroucení a mačkání obálek, tiskněte je
vždy do zadního výstupního zásobníku

Při tisku velkého množství obálek a normálního papíru dosáhnete
nejlepších výsledků tak, že nejdříve vytisknete papír a poté obálky.
Chcete-li tisknout střídavě na obálky a normální papír, zvolte   %&!'  (v

konfigurační nabídce tiskárny.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte obálky s vrstvenou vložkou, nezakrytými samolepícími
lepidly nebo jinými syntetickými materiály. Tyto materiály mohou
vypouštět toxické výpary.

Upozornění

Obálky se sponami, záchytkami, okénky, vrstvenou vložkou,
nezakrytými samolepícími lepidly nebo jinými syntetickými materiály
mohou vážně poškodit tiskárnu.

Abyste zabránili uvíznutí a případnému poškození tiskárny, netiskněte
na obě strany obálky.

Než vložíte obálky do zásobníku, ujistěte se, že spočívají rovnoměrně
a že nejsou poškozené nebo slepené. Nepoužívejte obálky s lepidlem
citlivým na tlak. (Parametry obálek, viz strana A-11.)

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

43

Vkládání obálek do 1. zásobníku

1 Otevřete 1. zásobník a vysuňte

nástavec zásobníku. Jsou-li obálky
delší než 9 palců (229 mm), vyklopte
druhý nástavec zásobníku.

2 Otevřete zadní výstupní zásobník a

vysuňte nástavec zásobníku. (Omezí
se tak kroucení a mačkání obálek.)

3 Vložte maximálně 10 obálek

doprostřed 1. zásobníku, stranou
určenou k tisku vzhůru a známkou
směrem k přední části zásobníku.
Zasuňte obálky co nejdále do tiskárny
bez použití násilí.

4 Nastavte vodící lišty tak, aby se

dotýkaly obálek, ale neohýbaly je.
Ujistěte se, že se obálky vejdou pod
zarážky na vodících lištách.

background image

44

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW