HP LaserJet 5100 Printer series - Tisk do zadního výstupního zásobníku 

background image

Tisk do zadního výstupního zásobníku

Tiskárna vždy tiskne do zadního výstupního zásobníku, je-li otevřený.
Papír z tiskárny vychází lícem vzhůru poslední stranou navrch.

Zadní výstupní zásobník otevřete tak, že uchopíte držadlo v jeho horní
části a stáhnete zásobník směrem dolů. V případě potřeby vysuňte
první nástavec a poté otevřete druhý nástavec.

Při tisku z 1. zásobníku do zadního výstupního zásobníku je dráha
papíru nejpřímější. Otevřením zadního výstupního zásobníku se může
zvýšit kvalita výtisků u následujících médií:

obálek

štítků

papíru širšího než 11,7 palců (297 mm) nebo užšího než 3,9 palců
(100 mm)

malého uživatelského formátu papíru

pohlednic

papíru lehčího než 16 liber (60 g/m

2

) nebo těžšího než 28 liber

(105 g/m

2

)

Poznámka

Otevřením zadního výstupního zásobníku se deaktivuje doplňkový
duplexor (je-li nainstalován) a horní výstupní zásobník.

Obrázek 7 Zadní výstupní zásobník

background image

CSWW

Kapitola 2: Tiskové úlohy

29

Nastavení zarážky papíru

Zarážka papíru na horním výstupním
zásobníku zabraňuje tomu, aby se
dlouhý papír vysunul přes okraj tiskárny.

1 Zatlačením na střed zarážky papíru ji

uvolníte.

2 Zarážku papíru zcela vysuňte.

3 Vyklopte koncovou část.

4 Nastavte zarážku papíru na

požadovaný formát.

background image

30

Kapitola 2: Tiskové úlohy

CSWW