HP LaserJet 5100 Printer series - Součásti tiskárny a jejich umístění 

background image

Součásti tiskárny a jejich umístění

Obrázek 2 Části tiskárny (pohled zepředu a zezadu)

Ovládací

panel a

displej

Zarážka papíru

Horní výstupní zásobník

1. zásobník

(na 100 listů)

2. zásobník

(na 250 listů)

Indikátor

množství papíru

Horní víko

Indikátor formátu papíru

(nastavení se provádí ovladačem v zásobníku)

Výrobní a

sériové číslo

(jsou umístěna

na vnitřní

straně horního

víka)

Hlavní

vypínač

Zadní výstupní

zásobník (přímá

dráha papíru)

Konektor

zdroje

Zadní dvířka

(přístup k uvíznutému papíru)

Západky (k otevření zadních dvířek)

Sít´, V/V nebo doplňkový

pevný disk (zásuvky EIO)

Konektor paralelního

rozhraní

background image

8

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

CSWW