HP LaserJet 5100 Printer series - Ovladače tiskárny 

background image

Ovladače tiskárny

Ovladače tiskárny umožňují přístup k funkcím tiskárny a komunikaci
počítače s tiskárnou (prostřednictvím jazyka tiskárny).

Poznámka

V souboru ReadMe na kompaktním disku naleznete další informace
o přiloženém softwaru a podporovaných jazycích.

Určité funkce tiskárny jsou k dispozici pouze při použití ovladače
PCL 6. Informace o použitelnosti jednotlivých funkcí naleznete v
nápovědě pro software tiskárny.

Ovladače dodávané s tiskárnou

S tiskárnou se dodávávají následující ovladače. Nejnovější ovladače
jsou k dispozici na Internetu. V závislosti na konfiguraci počítačů na
bázi Windows, instalační program pro software tiskárny automaticky
zjistí, má-li daný počítač přístup na Internet za účelem získání
nejnovějších programů.

V rámci počítačového instalačního programu zvolte Typická
instalace
, chcete-li nainstalovat ovladače PCL 5e, PCL 6 a PS. Zvolte
Vlastní instalace, chcete-li nainstalovat pouze ten software, který
chcete, nebo jste-li správcem sítě. Zvolte Minimální instalace,
chcete-li nainstalovat pouze ovladač PCL 6 pro základní tiskové úkony.

PCL 5e

PCL 6

PS

1

1. Ovladač tiskárny PostScript (PS)

Windows 95

Windows 98

Windows Me

2

2. Microsoft® Windows® Millennium Edition

Windows NT® 4.0

Windows 2000

Windows XP

Počítač Macintosh

PPD jsou zahrnuty (strana 22).

background image

CSWW

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

19

Doplňkové ovladače

Následující ovladače tiskárny si můžete zavést z Internetu nebo je
vyžádat u autorizovaného poskytovatele podpory a služeb HP. (Další
informace naleznete na stránkách podpory HP v přední části této
uživatelské příručky.)

Ovladače tiskárny OS/2 PCL/PCL 6*

Ovladač tiskárny OS/2 PS*

AutoCAD™ (Rev. 15 ovladač tiskárny kompatibilní se systémem
Windows , který je k dispozici na kompaktním disku. Rev. 14
ovladač tiskárny, který je k dispozici s ovladači tiskárny
HP LaserJet 5100 (

http://www,hp.com/lj5100

).)

*Ovladače OS/2 jsou také k dispozici u společnosti IBM a dodávají
se spolu s OS/2.

Poznámka

Není-li požadovaný ovladač tiskárny na kompaktním disku nebo není-li
zde uveden, zkontrolujte instalační diskety dané softwarové aplikace
nebo soubory ReadMe, abyste zjistili, zda danou tiskárnu podporují.
Pokud tomu tak není, obrat´te se na výrobce nebo distributora softwaru
a vyžádejte ovladač pro danou tiskárnu.

background image

20

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

CSWW