HP LaserJet 5100 Printer series - Software pro počítače Macintosh 

background image

Software pro počítače Macintosh

Soubory PPD (PostScript Printer Description)

Soubory PPD, spolu s ovladačem LaserWriter, mají přístup k funkcím
tiskárny a umožňují komunikaci počítače s tiskárnou. Instalační
program pro PPD a další software se nachází na kompaktním disku.
Použijte ovladač tiskárny LaserWriter dodávaný s počítačem. (Ovladač
tiskárny LaserWriter je také k dispozici u společnosti Apple.)

Rozšíření dialogového okna (Print Dialog Extensions,
PDE - pouze systém Mac X)

Do rozšíření dialogového okna tisku (PDE) patří klíčové zásuvné
moduly, které umožňují přístup k funkcím tiskárny, jako je např. počet
výtisků, duplexní tisk a nastavení kvality. Instalační program pro PDE
se nachází na kompaktním disku.

Obslužný program HP LaserJet

Obslužný program HP LaserJet umožňuje ovládání funkcí, které nejsou
v ovladači k dispozici. Obrazovky s ilustracemi činí volbu funkcí tiskárny
na počítači Macintosh snadnější než kdykoli předtím. Obslužný program
HP LaserJet můžete použít k následujícím úkonům:

Upravit zprávy tiskárny na ovládacím panelu tiskárny.

Pojmenovat tiskárnu, přidělit ji do zóny v síti, zavést soubory a typy
písma a změnit většinu nastavení tiskárny.

Zadat heslo pro tiskárnu.

Z počítače zablokovat funkce na ovládacím panelu tiskárny, abyste
zabránili přístupu nepovolaných osob. (Další informace naleznete v
nápovědě pro software tiskárny.)

background image

CSWW

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

23

HP Web Jetadmin

Stažení softwaru HP Web Jetadmin ze stránek WWW společnosti HP
(

http://www.hp.com/cposupport/software.html

). Internetový

software HP JetAdmin by měl být nainstalován na internetovém
serveru. Podporovány jsou následující systémy:

Windows 95

Windows 98

Windows Me

Windows NT

Windows 2000

Windows XP

HP-UX*

OS/2*

*Software pro tyto systémy není obsažen na kompaktním disku
dodávaném s tiskárnou, ale je k dispozici na Internetu. Nemáte-li přístup
na Internet, vyhledejte informace o získávání nejnovějšího softwaru na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.