HP LaserJet 5100 Printer series - Nastavení komunikačního jazyka ovládacího panelu (doplňkové) 

background image

Nastavení komunikačního jazyka ovládacího
panelu (doplňkové)

Jako výchozí nastavení je nastaveno zobrazování zpráv na displeji
tiskárny v angličtině. V případě nutnosti nastavte tiskárnu tak, aby
zobrazovala zprávy a tiskla informační stránky v jiném podporovaném
jazyce.

1 Vypněte tiskárnu.

2 Při spuštění tiskárny podržte tlačítko

[Zvolit]

.

3 Když se na LED displeji zobrazí

 " 

, uvolněte tlačítko

[Zvolit]

.

4 Po dokončení inicializace tiskárny se na LED displeji objeví

" 

#!

.

5 Když se na displeji objeví

" #!

stiskněte tlačítko

[- HODNOTA +]

chcete-li přepínat mezi dostupnými jazyky.

6 Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

uložíte požadovaný jazyk jako výchozí.

7 Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

se vrátíte do režimu.

8 Aby se nově vybraný jazyk aktivoval, vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

9 Text na LED displeji by se nyní měl zobrazit ve vybraném jazyce.

Poznámka

Při výběru japonštiny, turečtiny, češtiny, ruštiny, maďarštiny a polštiny
se změní výchozí sada znaků pro specifický jazyk. Pro všechny ostatní
jazyky je nastavena výchozí sada symbolů PC-8.

background image

CSWW

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

17