HP LaserJet 5100 Printer series - Tlačítka ovládacího panelu 

background image

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítko

Funkce

[Pokračovat]

• Přepne tiskárnu do režimu online nebo offline.

• Vytiskne jakákoli data ve vyrovnávací paměti tiskárny.

• Umožňuje tiskárně obnovit tisk po přepnutí z režimu offline. Vymaže většinu

zpráv tiskárny a přepne ji do režimu online.

• Umožňuje tiskárně pokračovat v tisku po výskytu chybové zprávy jako např.

   

nebo    

.

• Potvrzuje vyžádání ručního podávání při použití 1. zásobníku a nastavení

  

v nabídce Manipulace papíru na

ovládacím panelu tiskárny.

• Potlačí vyžádání ručního podávání z 1. zásobníku tak, že zvolí papír v

následujícím dostupném zásobníku.

• Vystoupí z nabídek ovládacího panelu. (Chcete-li uložit zvolená nastavení

ovládacího panelu, stiskněte nejdříve

[Zvolit]

.)

[Zrušit úlohu]

Zruší tiskovou úlohu, kterou tiskárna zpracovává. Doba, která uplyne před
zrušením úlohy, záleží na rozsahu tiskové úlohy. (Toto tlačítko stiskněte pouze
jednou.)

[Nabídka]

Přepíná mezi nabídkami ovládacího panelu. Stisknutím pravé strany tlačítka
se pohybujete vpřed, stisknutím levé strany tlačítka se pohybujete vzad.

[Položka]

Přepíná mezi položkami zvolené nabídky. Stisknutím pravé strany tlačítka se
pohybujete vpřed, stisknutím levé strany tlačítka se pohybujete vzad.

[- Hodnota +]

Přepíná mezi hodnotami položky zvolené nabídky. Stisknutím

[+]

se

pohybujete vpřed, stisknutím

[-]

se pohybujete vzad.

[Zvolit]

• Uloží zvolenou hodnotu dané položky. Vedle volby se objeví hvězdička (*),

která vyznačuje, že se jedná o novou výchozí hodnotu. Výchozí nastavení
se nezmění ani po vypnutí nebo resetování tiskárny (neprovedete-li reset
všech továrních výchozích nastavení z nabídky Resety.)

• Vytiskne jednu z informačních stránek tiskárny z ovládacího panelu.

background image

CSWW

Kapitola 1: Základní údaje o tiskárně

15