HP LaserJet 5100 Printer series - Domácí stránky

background image

Domácí stránky

Domácí stránky zabudovaného serveru WWW obsahují informační
stránky tiskárny. Obsahují:

Stránka Stav tiskárny
Na této stránce je zobrazen ovládací panel tiskárny a každá
aktuální zpráva. Jsou zde také zobrazeny světelné indikátory a
tlačítka ovládacího panelu tiskárny, takže můžete na této straně
změnit nastavení ovládacího panelu. Jsou zde také zobrazeny
stupně spotřeby spotřebního materiálu a konfigurace vstupních
zásobníků médií.

Konfigurační stránka
Stránky zabudovaného serveru WWW zobrazují konfigurační
stránku tiskárny.

Stránka Záznamy chyb
Na této stránce jsou zobrazeny záznamy chyb.

Stránka Náhradní součásti
Na této stránce jsou znázorněny úrovně spotřebního materiálu
tiskárny.

Stránka Spotřeba
Na této stránce je zobrazeno, jaké množství jednotlivých typů médií
se v tiskárně spotřebovalo.

Stránka Identifikace zařízení
Na této stránce můžete určit prostředek pro potřeby sít´ové kontroly.
Je zde zobrazena adresa IP a server tiskárny.

background image

CSWW

Zabudovaný server WWW

E-3