HP LaserJet 5100 Printer series - Spuštění zabudovaného serveru WWW 

background image

Spuštění zabudovaného serveru WWW

1 Spust´te prohlížeč WWW.

2 Do políčka Adresa nebo Umístění v prohlížeči WWW zadejte IP

adresu, která byla přidělena tiskárně (http://ip_address).

Pokud IP adresu tiskárny neznáte, vyhledejte ji na konfigurační
stránce. Další informace o vytištění konfigurační stránky, viz
strana 109.

background image

E-2

Zabudovaný server WWW

CSWW