HP LaserJet 5100 Printer series hjælp

background image

hp LaserJet 5100

brug

background image
background image

hp LaserJet 5100, 5100tn,
og 5100dtn series-printere

vejledningen brug

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714

Copyright og licens

Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, bearbejdning
eller oversættelse af denne
vejledning er forbudt uden
forudgående skriftlig tilladelse
fra Hewlett-Packard Company,
med undtagelse af det af
copyright-loven tilladte.

Brugeren af den
Hewlett-Packard-printer, der er
beskrevet i denne
brugervejledning har licens til
følgende: a) at udskrive
papirkopier af denne
brugervejledning til
PERSONLIG, INTERN brug
eller VIRKSOMHEDSBRUG
og må ikke sælge, videresælge
eller på anden vis distribuere
papirkopier, og b) at anbringe
en elektronisk kopi af denne
brugervejledning på en
netværksserver, hvis
adgangen til den elektroniske
kopi er begrænset til
PERSONLIGE og INTERNE
brugere af den
Hewlett-Packard-printer,
der er beskrevet i denne
brugervejledning.

Publikationsnummer
Q1860-online

Edition 2, 6/2002

Garanti

Oplysninger i dette dokument
kan gøres til genstand for
ændring uden forudgående
varsel.

Hewlett-Packard giver ingen
garanti af nogen art med
hensyn til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SIG
SPECIFIKT DEN
UNDERFORSTÅEDE
GARANTI OM SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard er ikke
ansvarlig for nogen direkte,
indirekte, tilfældige skader,
følgeskader eller andre skader,
som opstår i forbindelse med
leveringen eller brugen af
disse oplysninger.

Varemærker

PostScript er et varemærke
tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

Arial er et amerikansk
registreret varemærke
tilhørende Monotype
Corporation.

Microsoft, Windows og
Windows NT er registrerede
varemærker i USA tilhørende
Microsoft Corporation.

HP-UX Release 10.20 og
nyere samt HP-UX Release
11.00 og nyere (i både 32- og
64-bit konfigurationer) på alle
HP 9000-computere er Open
Group UNIX-produkter.

E

NERGY

S

TAR

er et varemærke

registreret i USA tilhørende
U.S. EPA (de amerikanske
miljømyndigheder).

background image

DAWW

iii