HP LaserJet 5100 Printer series - Kontrolpanelets taster

background image

Kontrolpanelets taster

Tast

Funktion

[Start]

• Sætter printeren online eller offline.

• Udskriver eventuelle data i printerens buffer.

• Sætter printeren i stand til at genoptage udskrivning efter at have været

offline. Fjerner de fleste printermeddelelser og sætter printeren online.

• Sætter printeren i stand til at fortsætte udskrivningen efter en

fejlmeddelelse som

FYLD BAKKE x [TYPE] [FORMAT]

eller

UVENTET

PAPIRFORMAT

.

• Bekræfter en anmodning om manuel papirindføring, hvis bakke 1 er isat,

og

BAKKE 1 MODUS=KASSETTE

er valgt i menuen Papirhåndtering på

printerens kontrolpanel.

• Tilsidesætter en anmodning om manuel papirindføring fra bakke 1 ved at

vælge papir fra den næste tilgængelige bakke.

• Afslutter kontrolpanelmenuerne. (Hvis du vil gemme den valgte indstilling

på kontrolpanelet, skal du først trykke på

[Vælg]

).

[Annuller job]

Annullerer det udskriftsjob, som printeren er i gang med at behandle. Den
tid, det tager at annullere udskriftsjobbet, afhænger af jobbets størrelse.
(Tryk kun én gang.)

[Menu]

Bruges til at gennemse menuerne på kontrolpanelet. Tryk på højre side af
knappen for at gå frem eller venstre side for at gå tilbage.

[Emne]

Bruges til at gennemse de enkelte emner eller funktioner i den valgte menu.
Tryk på højre side af knappen for at gå frem eller venstre side for at gå
tilbage.

[- Værdi +]

Bruges til at gennemse værdierne for det valgte menuemne. Tryk på

[+]

for

at gå fremad eller

[-]

for at gå baglæns.

[Vælg]

• Gemmer den valgte værdi for det pågældende punkt. Der vises en stjerne

(*) ved siden af den valgte værdi, hvilket angiver, at dette er den nye
standardindstilling. Standardindstillingerne er stadig gældende, når
printeren slukkes eller nulstilles (medmindre du vælger at nulstille til
samtlige fabriksindstillinger via menuen Nulstil).

• Udskriver en af printerens informationssider fra kontrolpanelet.

background image

DAWW

Kapitel 1: Grundlæggende oplysninger om printeren

13