HP LaserJet 5100 Printer series ohje

background image

hp LaserJet 5100

käyttöopas

background image
background image

hp LaserJet 5100-, 5100tn-
ja 5100dtn -sarjojen tulostimet

käyttöopas

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714

Tekijänoikeus- ja
käyttöoikeustiedot

Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän julkaisun muu kuin
tekijänoikeuslain sallima tai
alla kuvattu kopioiminen,
muokkaaminen ja
kääntäminen ilman kirjallista
lupaa on kielletty.

Tämän käyttöoppaan
käsittelemän
Hewlett-Packardin tulostimen
käyttäjällä on seuraavat
oikeudet:
a) tulostaa käyttöoppaasta
paperikopioita
HENKILÖKOHTAISEEN,
YHTEISÖN tai YRITYKSEN
käyttöön sillä rajoituksella, että
paperikopioita ei myydä,
jälleenmyydä tai muutoin
saateta yleiseen levitykseen ja
b) tallentaa tämä opas
sähköisessä muodossa
sellaiseen verkkopalvelimeen,
jossa opas on vain
KÄYTTÄJÄN tai RAJATUN
yhteisön käytettävissä.

Julkaisun numero:
Q1860-online

Asiakirjan takuulauseke

Tämän asiakirjan sisältämät
tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.

Hewlett-Packard ei anna tälle
aineistolle minkäänlaista
takuuta. HEWLETT-PACKARD
KIISTÄÄ PÄTEMÄTTÖMINÄ
OLETETUT TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA
JOHONKIN ERITYISEEN
TARKOITUKSEEN.

Hewlett-Packardia ei voi
asettaa vastuuseen tässä
ohjeessa olevista virheistä tai
tämän ohjeen luovutukseen,
toimintaan tai käyttöön
liittyvistä satunnaisista
vahingoista tai
seurannaisvahingoista.

Tavaramerkkitietoja

PostScript on Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkki.

Arial on Monotype
Corporationin USA:ssa
rekisteröimä tavaramerkki.

Microsoft, Windows ja
Windows NT ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Kaikissa HP 9000
-tietokoneissa käytettävät
HP-UX®:n versiot 10.20 ja
uudemmat sekä HP-UX®:n
versiot 11.00 ja uudemmat
(sekä 32- että 64-bittiset
kokoonpanot) ovat Open
Group UNIX 95 -tuotteita.

E

NERGY

S

TAR

on Yhdysvaltain

ympäristönsuojeluviraston
(Environmental Protection
Agency, EPA) rekisteröimä
palvelumerkki.

Edition 2, 6/2002

background image

FIWW

iii