HP LaserJet 5100 Printer series - Valikkoluettelo

background image

Valikkoluettelo

Kun haluat nähdä nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelista
saatavilla olevat valinnat, tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo.

1 Paina

[Valikko]

, kunnes

TIETOVALIKKO

tulee esiin.

2 Paina

[Valinta]

, kunnes

TULOSTA VALIKKOLUETTELO

tulee esiin.

3 Paina

[Valitse]

tulostaaksesi valikkoluettelon.

Valikkoluettelo on hyvä säilyttää tulostimen lähellä tulevaa tarvetta
varten. Valikkoluettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä
valinnaisia lisävarusteita tulostimeen on asennettu. (Monet näistä
arvoista voidaan ohittaa tulostinohjaimesta tai sovellusohjelmasta.)

Täydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja niiden arvoista,
katso sivu B-1. Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen, katso
sivu 14.

background image

106

Luku 4: Ongelmanratkaisu

FIWW