Pomoć za HP LaserJet 5100 Printer series

background image

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002
Hewlett-Packard Company
Printed in Germany

printed on recycled paper

Q1860-90917

*Q1860-90917*

*Q1860-90917*

dodatok k návodu na

použitie

uporabite dodatna

navodila

dodatak korisničkom

vodiču

supliment la ghidul de

utilizare

hp LaserJet 5100

5100tn 5100dtn

Spine = 10 mm

La

se

rJet 5100 • 5100tn • 5100dtn

hp

background image

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002
Hewlett-Packard Company
Printed in Germany

printed on recycled paper

Q1860-90917

*Q1860-90917*

*Q1860-90917*

Spine = 10 mm

La

se

rJet 5100 • 5100tn • 5100dtn

hp

background image

SKWW

1

Slov

en
čin

a

tlačiarne hp LaserJet série 5100,
5100tn, a 5100dtn

dodatok k návodu na
používanie

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho USA

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002

Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, adaptácia
alebo preklad bez vopred
získaného písomného súhlasu sú
zakázané, s výnimkou toho, čo
je umožnené v zmysle autorských
zákonov.

Číslo publikácie
Q1860-90917

Prvé vydanie, máj 2002

Záruka

Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmenit´ bez upozornenia.

Spoločnost´ Hewlett-Packard
neposkytuje žiadnu záruku
týkajúcu sa týchto informácií.
SPOLOČNOSŤ
HEWLETT-PACKARD SA
OSOBITNE ZRIEKA
IMPLICITNEJ ZÁRUKY
PREDAJNOSTI A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Spoločnost´ Hewlett-Packard
nenesie žiadnu zodpovednost´
za priame, nepriame, náhodné,
následné alebo iné škody
uvádzané v súvislosti s použitím
týchto informácií.

Obchodné známky

PostScript® je ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených
štátoch a v iných krajinách
a regiónoch.

Arial je ochranná známka
spoločnosti Monotype
Corporation registrovaná
v Spojených štátoch.

E

NERGY

S

TAR

® je servisná značka

americkej agentúry EPA
registrovaná v Spojených
štátoch.

Operačné systémy HP-UX®
verzie 10.20 a novšie a verzie
11.00 a novšie (v 32- aj 64-bitovej
konfigurácii) na všetkých
počítačoch HP 9000 majú
značku kvality Open Group
UNIX 95.

Microsoft, Windows a Windows
NT sú ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft
Corporation registrovanými
v Spojených štátoch.

UNIX® je ochranná známka
spoločnosti The Open Group.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

3

Slov

en
čin

a