HP LaserJet 5100 Printer series - Informácie o tlačiarni

background image

Informácie o tlačiarni

Blahoželáme vám ku kúpe tlačiarne HP LaserJet série 5100! Táto
tlačiareň je k dispozícii v troch nižšie uvedených konfiguráciách.

Tlačiareň HP LaserJet 5100

Tlačiareň HP LaserJet 5100 (číslo produktu: Q1860A) je laserová
tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva
so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým
zásobníkom č. 2 a pamät´ou veľkosti 16 MB. Je navrhnutá pre pracovné
skupiny a dokáže tlačit´ na papier do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Tlačiareň HP LaserJet 5100tn

Tlačiareň HP LaserJet 5100tn (číslo produktu: Q1861A) je laserová
tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva
so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým
zásobníkom č. 2, 500-hárkovým zásobníkom č. 3 a pamät´ou veľkosti
32 MB a tlačovým serverom HP Jetdirect na pripojenie k rýchlej sieti
Ethernet (10/100Base-TX). Je navrhnutá pre pracovné skupiny a dokáže
tlačit´ na papier do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Tlačiareň HP LaserJet 5100dtn

Tlačiareň HP LaserJet 5100dtn (číslo produktu: Q1862A) je laserová
tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva
so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým
zásobníkom č. 2, 500-hárkovým zásobníkom č. 3 a pamät´ou veľkosti
32 MB a tlačovým serverom HP Jetdirect na pripojenie k rýchlej sieti
Ethernet (10/100Base-TX), vstavaným webovým serverom DIMM pre
diaľkové riadenie tlačiarne a príslušenstvom pre duplexnú (obojstrannú)
tlač. Je navrhnutá pre používateľov siete a dokáže tlačit´ na papier
do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Ilustrácie v tejto príručke vychádzajú z tlačiarne HP LaserJet 5100, pokiaľ
nie je uvedené inak.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

7

Slov

en
čin

a